Updates standaarden omgevingsdocumenten

updates
11 maart 2020

Op 11 maart zijn er weer verschillende updates van de standaarden omgevingsdocumenten online gekomen. Hieronder vind je een overzicht van de updates. Wil je automatisch een seintje ontvangen als er updates van de Standaarden Omgevingsdocumenten zijn gepubliceerd? Maak dan gebruik van de attenderingsservice.

Aanmelden attenderingsservice

De volgende gewijzigde documenten zijn gepubliceerd:

Toepassingsprofielen
De toepassingsprofielen Instructie, Reactieve interventie en Voorbereidingsbesluit (versie 0.98.2-kern) hebben tot begin maart ter consultatie gelegen. Deze toepassingsprofielen zijn nu ook opgenomen in de actuele lijst van standaarden.

IMOW en CIMOW
De IMOW-schema’s zijn aangepast (versie 0.98.3.1), in die zin dat de XLINK en GML-verwijzingen lokaal zijn gedaan i.p.v. dynamisch. In het IMOW-document (versie 0.98.3.1) is de GML-versie aangepast (van 3.2.1 naar 3.2). In het CIMOW-document (versie 0.98.3.1) zijn de gebiedsaanwijzingstypen toegevoegd. Dit was al gewijzigd in versie 0.98.3, maar deze versie was nog niet gepubliceerd.

Voorbeeldbestanden
Bij vijf voorbeeldbestanden (Omgevingsplan Hello DSO, Omgevingsplan Hillegom, Omgevingsverordening Gelderland, Projectbesluit Zuidasdok en Waterschapsverordening Limburg) zijn correcties uitgevoerd. Verder zijn de verwijzingen naar de IMOW schema’s naar een online bron gezet.

Validatie en conformiteit
Voor de borging van de digitale registratie, publicatie en ontsluiting van omgevingsdocumenten in de landelijke voorziening DSO moeten omgevingsdocumenten voldoen aan diverse technische en functionele eisen. De validatie- en conformiteitsregels die hiervoor zijn opgesteld, vinden hun oorsprong in de documentatie van de STOP/TPOD-standaard (0.98-kern) en zijn expliciet geïdentificeerd om de validators van LVBB en OZON te kunnen ontwikkelen. Deze validators worden in fases ontwikkeld, waarbij de belangrijkste functionaliteiten medio 2020 beschikbaar komen. De matrix biedt inzicht in de validatieregels. Dat is handig voor bevoegde gezagen en hun softwareontwikkelaars om inzicht te krijgen in de eisen waaraan hun omgevingsdocumenten moeten voldoen om straks succesvol te worden geregistreerd, gepubliceerd en ontsloten in het DSO-LV.

De nu gepubliceerde documentatie – toelichting, matrix en implementatiebestanden validaties-TPOD – hebben versienummer 0.98.3-kern gekregen om aan te geven dat - daar waar van toepassing - de documentatie is gebaseerd op v0.98.3-kern van het IMOW. De implementatiebestanden bevatten een aantal validatieregels uit de validatiematrix voor uitsluitend TPOD. De regels zelf staan in schematron-formaat in het bestand ‘validaties.sch’ voorzien van nummering zoals in de validatiematrix. Het zip-bestand bevat een uitvoerbare omgeving zodat lokaal voorbeeldbestanden kunnen worden gevalideerd op de aanwezige regels. Zie daarvoor de bijgevoegde Readme.MD. In de komende sprints wordt het aantal regels verder uitgebreid.

Het actuele overzicht van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten vind je altijd op de overzichtspagina op de Geonovum website.

Gerelateerd nieuws