URI-strategie voor Nederland

pin
28 juni 2012

Iedere organisatie geeft de objecten die ze beheren intern unieke codes. Als deze interne codes worden uitgewisseld (bijvoorbeeld in het kader van INSPIRE of NEN3610) is uniciteit niet meer gegarandeerd en moet er iets bedacht worden om de identifier binnen de nieuwe context uniek te maken. Binnen INSPIRE en NEN3610 is afgesproken om op elk object op basis van de bestaande interne identifier een URI te geven, waarmee binnen INSPIRE en NEN3610 context het object uniek te identificeren én op te vragen is. Voor een maximale interoperabiliteit is een breed gedragen nationale URI strategie nodig waarin is vastgesteld uit welke bouwstenen deze is opgebouwd. Derhalve heeft Geonovum afstemming geïnitieerd met de Ministeries van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu via het open data project en de OWMS standaard om te komen tot een nationale URI strategie. De URI strategie zal tevens voorgedragen worden als overheidsbrede richtlijn aan het College standaardisatie.