Vanaf 1 juli is er nog maar één Geonovum Validator

09 juni 2016
Voetbalveld

Met behulp van een validator kunt u controleren of data of een service conform de standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn.

Geonovum heeft in de afgelopen jaren verschillende typen validators ontwikkeld. De kennis en ervaring die we daarmee hebben opgedaan zijn nu bij elkaar gebracht in één nieuwe online validator. Vanaf 1 juli is deze nieuwe validator de centrale ingang voor validatie van data, metadata en services tegen nationale en internationale standaarden en profielen.

Wat betekent dit voor u?
Maakt u regelmatig gebruik van onze validators, dan kan het betekenen dat de output van sommige validators er voortaan net iets anders uit ziet. Inhoudelijk blijft de werking gelijk. Heeft u een applicatie met een link naar de  validator, dan moet u deze link mogelijk aanpassen. Roept u de validatieservice automatisch aan, controleer dan de nieuwe specificaties.
Heeft u onze ETF validator gedownload naar een lokaal werkstation? Check dan de versie die u heeft. Versie 1.5.1 (d.d. 14 juni 2016) is de actuele versie. De desktop versie van het ETF gebruikt dezelfde testregels als de online versie.

Uiteraard krijgen wij graag feedback op de werking van de validators. Heeft u verbetersuggesties of heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar geostandaarden@geonovum.nl

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.