Vernieuwde versies van de Praktijkrichtlijnen beschikbaar

Wijziging praktijkrichtlijnen
02 november 2018

Op basis van vragen die bij de helpdesk RO Standaarden binnenkwamen en de wetgeving rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij de praktijkrichtlijnen, die nadere toelichting geven op de toepassing van RO standaarden in de praktijk, op twee punten geactualiseerd:

1.           Algemene verordening gegevensbescherming.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. In de praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen is de tekst in paragraaf 5.2, waarin de Wet bescherming persoonsgegevens is toegelicht, aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.           Publiceren van pdf bij plannen

Bij het koppelen van planbestanden als PDF-formaat is het belangrijk om deze zonder flashcomponenten te gebruiken. Bestanden met flashcomponenten kunnen om veiligheidsredenen niet meer in een webbrowser worden geopend waardoor de PDF-bestanden bij raadpleging van Ruimtelijkeplannen.nl geen inhoud bevatten.

De tekst van de Praktijkrichtlijnen, met uitzondering van de Praktijkrichtlijnen Analoge Bestemmingsplankaart en de Praktijkrichtlijn Planteksten, is hierop geactualiseerd.

Gerelateerd nieuws