Versie 0.98-beta TPOD documentatie beschikbaar

01 augustus 2019
nieuwe versie TPODs online

Op 1 augustus 2019 zijn de volgende onderdelen van de TPOD standaarden versie 0.98-beta opgeleverd.

 • CIM-OW en IMOW
 • TPOD AMvB/MR
 • TPOD Omgevingsplan
 • TPOD Omgevingsverordening
 • TPOD Waterschapsverordening
 • Voorbeeldbestand AMvB/MR
 • Voorbeeldbestand Omgevingsplan
 • Voorbeeldbestand Omgevingsverordening
 • Voorbeeldbestand Waterschapsverordening
 • Waardelijsten IMOW
 • Validatieregels IMOW
 • Presentatiemodel
 • Rapport Consultatie versie 0.97 met bijlage
 • Praktijkrichtlijnen, eerste tranche voor interactieve website

Je vindt alle nieuwe documentatie op de webpagina over STOP/TPOD
 

Wijzigingen ten opzichte van 0.97 versie

In de toelichting op de oplevering van versie 0.98-beta is per onderdeel beschreven wat voor soort wijzigingen zijn doorgevoerd. We lichten een paar wijzigingen voor je uit.

TPOD’s
De TPODs zijn aangepast op de modulaire opzet van de standaard. Tevens zijn relevante opmerkingen naar aanleiding van de consultatie op versie 0.97 in de tekst verwerkt. De tekst van de toepassingsprofielen is nu ingedeeld in een Deel A Uitgangspunten modellering en een Deel B De modellering van het omgevingsplan.

Voorbeeldbestanden
Er zijn nu ook voorbeeldbestanden bij de toepassingsprofielen voor de AMvB/MR, het Omgevingsplan, de Omgevingsverordening en de Waterschapsverordening.

En verder
Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd in CIMOW en IMOP en zijn de validatie- en conformiteitsregels bijgewerkt. Het presentatiemodel is aangepast op basis van de consultatie en er is nu een website beschikbaar waarop de Praktijkrichtlijnen geraadpleegd kunnen worden. Tot slot vind je ook een aantal nieuwe toelichtende notities in het actuele overzicht van de standaarden.

Je vindt alle nieuwe documentatie op de webpagina over STOP/TPOD

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.