Verslag OGC meeting Orléans maart

meeting
10 april 2018

Het Open Geospatial Consortium (OGC) is een internationale non-profit organisatie die is opgericht om interoperabiliteit voor geografische gegevensverwerking te bevorderen. OGC vergaderingen vinden 3 à 4 keer per jaar plaats op wisselende locaties. In maart dit jaar was er zo een vergadering in Orléans, Frankrijk. Een korte impressie.

OGC zet eenvoudig gebruik steeds meer centraal. Een aantal OGC standaarden zie je nu evolueren naar een meer webvriendelijke architectuur, mede op basis van de Spatial Data on the Web Best Practice. WFS 3.0 loopt hierin voorop.

WFS 3.0

WFS wordt modulair opgezet. De kern van WFS - zoals die nu wordt voorgesteld - zal zeer eenvoudig in gebruik zijn en richt zich op de grootste algemene deler. De WFS kern schrijft bijvoorbeeld WGS84 voor en de eigenschappen worden beschreven conform de gangbare OpenAPI specification in plaats van in een WFS-specifiek Capabilities-document. Andere bestandsformaten en coördinaatreferentiesystemen zullen via extensies worden toegestaan. Het idee is dat de nieuwe specificaties zo generiek zijn, dat je data niet langer (ook) via een WFS ontsluit, maar dat je een API bouwt, die WFS-conform is. Eenvoudige API’s zullen dan conform de WFS-kern zijn, complexere API’s voldoen ook aan één of meerdere WFS-extensies.

WFS 3.0 wordt op een open manier ontwikkeld via github (https://github.com/opengeospatial/WFS_FES). Ook in hackathons en in het OGC Testbed 14 wordt WFS 3.0 ingezet om ervaring op te doen, terwijl de standaard in ontwikkeling is. Opvallend is ook dat een REST extensie op WCS in de OGC Architecture Board is tegengehouden omdat deze te veel afwijkt van de WFS 3.0 ontwikkelingen. OGC is dus serieus met REST bezig en probeert te bewaken dat dit consistent over de standaarden heen op een vergelijkbare manier gebeurt.

JSON

Naast de webvriendelijke webservices, werken de OGC leden ook aan een JSON best practice. Deze best practice moet ervoor zorgen dat alle OGC standaarden, die naast of in plaats van GML een JSON encoding willen beschrijven, dit op dezelfde manier doen. Ook kijkt de werkgroep naar hoe (vector) tiling een onderdeel van verschillende OGC standaarden kan worden gemaakt.

3D

Op het gebied van 3D is interessant dat het werk aan CityGML 3.0 inmiddels zeer ver gevorderd is. Er is een compleet voorstel voor een nieuw conceptueel CityGML informatiemodel met uitbreidingen die geïnspireerd zijn op onze IMGeo standaard. Denk aan een level of detail 0 voor alle klassen en de toevoeging van de klasse OtherConstruction. Verder sluit het nieuwe informatiemodel beter aan bij INSPIRE en bij BIM. Intussen wordt vanuit TU Delft 3D GeoInfo gewerkt aan een JSON encoding voor CItyGML, CityJSON, en wordt er gekeken naar de (internationale) standaardisatie hiervan.  

White paper gepresenteerd

Geonovum heeft tijdens de OGC bijeenkomst de (voor de gelegenheid ook in het Engels vertaalde) white paper Geostandaarden gepresenteerd. Onze analyse van relevante trends en hun (gewenste) impact op de standaarden van een SDI werden breed gedeeld en herkend. De komende periode bekijken we hoe we de gewenste impact verder kunnen uitwerken, mogelijk in de vorm van een OGC White paper om zo een aantal issues te agenderen binnen de OGC.

Beveiliging

De security DWG was opvallend goed bezocht. In deze werkgroep werd gesproken over het toepassen van digitale handtekeningen in encoding standaarden (XML & JSON gebaseerd). Verwachting is dat er binnenkort een verzoek aan de TC komt om optioneel digitale handtekeningen te ondersteunen in een aantal XML gebaseerde encoding standaarden. JSON is ingewikkelder: daar wordt via de Spatial Data on the Web interest group contact gezocht met W3C of er oplossingen zijn. Daarnaast is ondersteuning van meer beveiligingsmethoden in Open API Specification (OAS) besproken. We gaan vanuit OGC een voorstel doen om OAS uit te breiden met o.a. de mogelijkheid PKI certificaten te ondersteunen.

En verder:

  • De themadiscussie over “toekomstige ontwikkelingen” ging over autonomous vehicles en edge computing (of “fog” computing zoals de presentator het noemde).
  • GeoDCATAP wordt waarschijnlijk bij OGC ingediend als een community standaard.
  • Op de OGC meeting in september in Stuttgart wordt er een open bijeenkomst over SensorThings georganiseerd.
  • Er is een beta versie beschikbaar van een op linked data gebaseerde OGC Definitions Server, zie http://www.opengis.net/def
  • De samenwerking tussen OGC en BuildingSmart (de organisatie achter BIM standaarden) krijgt verder vorm via de Integrated Digital Building Environment subcommissie. Vanuit de OGC worden o.a. ontwikkelingen rond CityGML, LandInfra en IndoorGML ingebracht.