Voortgang consultatie Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten

10 april 2020
aan de slag logo

Tot 9 maart lagen de Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD) ‘Reactieve interventie’, ‘Voorbereidingsbesluit’ en ‘Instructie’ ter consultatie. In totaal hebben 6 organisaties gereageerd, afkomstig vanuit het Rijk en de gemeenten.

We hebben in totaal 67 vragen en opmerkingen ontvangen.

taartmodel

Verreweg de meeste reacties hadden gingen over de Reactieve interventie, gevolgd door het Voorbereidingsbesluit.

taartmodel reacties per document

Inhoudelijk gezien gaan de meeste reacties over het tijdelijk regelingdeel. Hierbij gaat het om de precieze werking ervan en ook de noodzaak van een tijdelijk regelingdeel bij de reactieve interventie. Ook zijn er opmerkingen/vragen over hoe het tijdelijk regelingdeel zich verhoudt tot het meervoudig bronhouderschap zoals dat is beschreven in het TPOD Projectbesluit.

De komende periode worden de consultatiereacties verwerkt in de documentatie. Binnen een maand verwachten we de consultatie af te ronden.

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.