Bronnen, technieken en vooruitzichten voor digitale historische kaartapplicaties

  • van 10:00 tot 16:00
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en onderzoekers maken steeds vaker gebruik van GIS om archeologische of historische gegevens te integreren, analyseren en te presenteren. Gebruik en ontwikkeling van deze applicaties vragen echter de nodige expertise en vaak een forse tijdsinvestering, daarom zijn samenwerking en uitwisseling van kennis en data van belang.

Na een succesvolle workshop in Amsterdam in 2016 organiseren de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen een tweede workshop over Kaarten en Data. Tijdens deze dag staan drie thema’s centraal: het beleid met betrekking tot digitale ontsluiting van data en bronnen (waaronder Linked Open Data), de technische ontwikkelingen op het gebied van kaartapplicaties en tot slot de noodzaak van het ontwikkelen van standaarden met betrekking tot het digitaal en ruimtelijk ontsluiten van historisch-geografische, (bouw)historische en archeologische bronnen. De workshop biedt lezingen en presentaties over actuele ontwikkelingen in het veld, alsmede de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Deelname is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk. Aanmelden kan tot 22 juni 2018 per email bij Jasper Weinans.

Familie