Geo-BOR Leveranciersoverleg

  • van 10:00 tot 12:30
  • Geonovum in Amersfoort

In het Geo-BOR leveranciersoverleg informeren de leveranciers van BGT en BOR applicaties, KING en Geonovum elkaar over praktijkervaringen met en ontwikkelingen in de standaarden voor het Geo-BOR berichtenverkeer middels de StUF-Geo IMGeo horizontaal uitwisselstandaard. 

Familie