Ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevensuitwisseling

  • van 13:00 tot 17:00
  • Horeca Academie, Anna van Hannoverstraat 4, Den Haag

Ziet u de bomen nog in het bos van informatiemodellering? Bent u nieuwsgierig naar recente ontwikkelingen of misschien juist nog maar kort betrokken bij informatiemodellering? Dan nodigen wij u van harte uit om kennis op te doen en uw collega’s te ontmoeten op de eerste ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevenswisseling op woensdagmiddag 13 maart 2019 te Den Haag.

De ontwikkelingen rond informatiemodelleringen in Nederland gaan snel. Meerdere overheidsorganisaties zijn druk aan het bouwen om meer grip te krijgen op hun gegevens en gegevensstromen. Ze maken immers steeds meer gebruik van digitale gegevens, leggen deze vast en bewerken ze. Gegevens zelf zijn echter nog geen informatie. Met informatiemodellen leg je de basis voor samenhang in de manier waarop je data gebruikt, voor de koppeling met API’s en apps, en hoe je vanuit verschillende invalshoeken informatie kan maken van gegevens.

Geonovum, Forum Standaardisatie en het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afspraken Berichten nodigen u van harte uit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren op onze ideeënmarkt. Verschillende organisaties hebben al aangegeven dat zij graag een ideeënkraam bemannen om hun kennis te delen. Zij horen ook graag van u wat u aan het doen bent. Genoeg ruimte dus voor netwerken en bijpraten en voor het gezamenlijk duiden van kansrijke ontwikkelingen.

Houdt u zich binnen de overheid bezig met informatiemodellen of informatiemodellering? Dan bent u van harte welkom! Wilt u kosteloos zelf een kraam bemensen om uw model en werk te presenteren? Neem ook dan contact met ons op. We hebben nog ruimte voor enkele deelnemers.

Tijd: 13:00 tot 17:00 uur (aansluitend netwerkborrel)

Locatie: Horeca Academie | Anna van Hannoverstraat 4| Den Haag (direct tegenover ov-station Den Haag Laan van Noi)

Deelname is gratis.

Aanmelden