Klankbordsessie Uitbreiding Informatiemodel Geluid: Geluidbelastingkaarten

  • van 13:00 tot 15:30
  • online

Met de komst van een nieuw Europees Datamodel voor geluidbelastingkaarten, zal het landelijk proces rondom het opstellen van geluidbelastingkaarten moeten worden aangepast.
In 2020 is het Informatiemodel Geluid opgeleverd waarmee geluidgegevens via de Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG) uitgewisseld kunnen worden. Het ministerie van I&W heeft Geonovum gevraagd het informatiemodel Geluid uit te breiden zodat bronhouders en bevoegde gezagen worden gefaciliteerd bij het uitwisselen van gegevens via de CVGG voor het maken van geluidbelastingkaarten. Wij nodigen u van harte uit om hierover mee te denken.

Op 8 april, van 13.00 tot 15.30 uur organiseren wij een online klankbordsessie over dit onderwerp.

Tijdens deze sessie bespreken we de huidige en toekomstige situatie rondom Geluidbelastingkaarten. Wij gaan daarbij in op de eerste aanzet voor een Conceptueel Informatiemodel Geluidbelastingkaarten. Dit conceptuele model is een kijk op de geluidinformatiestromen  die gaan spelen in de toekomstige situatie. Dit model helpt ons in kaart te brengen welke aanpassingen nodig zijn om het Informatiemodel Geluid uit te breiden.

Wij bespreken graag met u in hoeverre de gedachten die er nu zijn, aansluiten op de praktijk.

U kunt zich aanmelden om aan te sluiten bij deze online bijeenkomst. Stuur hiervoor een mail naar Tyora van der Meulen met het verzoek om aan te schuiven. Na aanmelding ontvang je enige dagen voorafgaand aan de bijeenkomst het programma en verdere informatie.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.