Reflectiesessie over mutatie consolidatie mechanismen Omgevingswet

  • van 15:00 tot 17:00
  • Geonovum in Amersfoort

Op 11 juli organiseert Geonovum een reflectiesessie op de ontwerpen voor mutatie en consolidatie mechanismen die wij ontwikkelen voor de Omgevingswet. De mutatie en consolidatiemechanismen leiden tot conformiteitsregels waarmee je berichten kunt aanbieden aan de Landelijke voorziening. Wij nodigen softwareleveranciers en dienstverleners van harte uit om deel te nemen aan deze sessie.

In de bijeenkomst geven we een toelichting op het ontwerp van de mechanismen en laten we een demo zien. Aan de hand daarvan gaan we graag met de aanwezige dienstverleners en leveranciers in gesprek over de mutatie en consolidatiemechanismen en de conformiteitsregels die daarvoor moeten worden opgesteld. Ook willen we graag weten hoe we de implementatie van dit mechanisme in leverancierspakketten kunnen ondersteunen en wat wij en u daartoe in de komende maanden kunnen doen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan Tara Goverts

Familie