Sprintreview DiSGeo juni - bestuurlijke gebieden

  • middag
  • online

Het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum werken in 2022 samen aan het modelleren van Bestuurlijke Gebieden, zodat gegevens over bestuurlijke gebieden consistent zijn over de verschillende Basisregistraties heen. De uitgangspunten voor de standaard beschrijven we in een DiS-Geo scopedocument (werkversie) voor bestuurlijke gebieden. Alle documentatie en opnames van de sprintsessies zijn te bekijken op op de Sprintpagina Bestuurlijke Gebieden.

Openbare sprintsessies

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang, organiseren we eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, een review van de doorlopen sprints.  Deze sessies staan gepland op:
28 juni
26 juli
23 augustus (onder voorbehoud)
20 september

Wil je graag online aanschuiven bij een sprintsessie? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar disgeo@geonovum.nl

Gerelateerde standaarden

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.