Tactisch leveranciersoverleg plansoftware

  • van 10:00-13:00
  • Amersfoort

Op 22 oktober vindt er tactisch leveranciersoverleg plaats met de plansoftwareleveranciers. Tijdens dit overleg wordt met de leveranciers gesproken over de aspecten die voor de leveranciers van belang zijn bij de invoering van het DSO.

Aanmelden voor dit overleg kan via door een e-mail te sturen naar ons projectsecretariaat

Familie