Werkgroep API service management

  • van 13:00 tot 15:00
  • Logius Den Haag

We willen in deze werkgroep kijken of we een uniforme structuur of format kunnen aanbieden voor SLA's horende bij API's waarmee afnemers van overheids API's snel weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast zullen we kijken of we bestaande best practices kunnen verzamelen en inzichtelijk maken voor API service management, denk hierbij aan zaken als prijsbeleid (betalen voor API's), continuïteit (garanderen dat informatie gedurende lange tijd beschikbaar blijft) en licentie voorwaarden voor geleverde informatie.

Wil je een actieve bijdrage leveren aan deze werkgroep?

Meld je aan