Vacature Product Owner - Senior Supplier

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken. Wij doen dat door afspraken en standaarden tot stand te brengen die de toegankelijkheid en uitwisseling van geo-informatie verbeteren. Dit doen wij zowel voor de Nederlandse geo-informatie infrastructuur (NGII) als voor specifieke toepassingsdomeinen van de overheid, waaronder de Omgevingswet.

Geonovum is een open, transparante, kennisintensieve organisatie. Er werken gedreven experts die ervoor zorgen dat geodata betekenisvol kunnen worden uitgewisseld en zo hun bijdrage leveren in diverse werkprocessen van de overheid. Een deel van onze medewerkers is in dienst en een deel is gedetacheerd vanuit de overheid en universiteiten.

Voor ons team dat werkt aan de standaarden voor de Omgevingswet zoeken wij een

Product Owner / Senior Supplier (32-36 uur per week) | locatie Amersfoort/flexibel

Wij zoeken een ervaren en gedegen projectmanager die de rollen van Product Owner en Senior supplier combineert, en die met enthousiasme, visie en overzicht de complexiteit van het project Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD) voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) tot heldere en werkbare proporties weet terug te brengen voor teamleden. Je geeft leiding aan de werkzaamheden van het team en stemt over de dienstverlening en de projectvoortgang af met onze stakeholders en opdrachtgevers. Hierbij zorg je ervoor dat de Agile processen in en rond ons project goed functioneren, dat onze interne en externe backlog op orde is, en dat we tijdig de juiste rapportages opleveren aan onze opdrachtgever.

In de rol Product Owner van de TPOD Standaarden, ben je de ‘eigenaar’ van de TPOD Standaarden en ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheer en de oplevering van nieuwe releases van de standaard. Daarbij bepaal je in overleg met onze ontwikkelpartners, stakeholders en opdrachtgevers waar de prioriteiten liggen. Als Senior Supplier draag je zorg voor de voor de financiële kant van het project, zoals het jaarlijks opstellen van een offerte aan onze opdrachtgevers en de financiële verantwoording en aansturing van het project binnen Geonovum. Je vertegenwoordigt Geonovum in een aantal tactische en strategische overleggen met de andere partners in het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Werkzaamheden 

Als centraal aanspreekpunt voor het projectteam en de stakeholders verzamel je ideeën, zet je de koers uit, bewaak je de voortgang en stuurt bij waar nodig. Meer in het bijzonder hou je je bezig met:

 • Het stellen van prioriteiten en signaleren van knelpunten, genereren van oplossingen en die (doen) uitvoeren 
 • Bewaken van de voortgang, afspraken en financiën voor het project, onder meer door middel van een rapportage over de financiën aan het management binnen Geonovum en onze opdrachtgevers en stakeholders 
 • Het invullen van het jaarlijks offerteproces en gunning van onze opdracht voor het ontwikkelen en beheren van de TPOD-standaarden 
 • Het (doen)opstellen van een integrale planning en (kwartaal-)rapportages 
 • Het realiseren van de resultaten binnen de afgesproken grenzen van tijd en geld  
 • Het onderhouden van contacten met stakeholders, waaronder ook afstemming met andere ontwikkelpartners binnen het DSO over de financiële en dienstverleningskant van het project 
 • Zorgdragen voor adequate communicatie binnen het team en met de projectomgeving 
 • Vormgeven en uitvoeren van beheerprocessen en afspraken over de dienstverlening door Geonovum 
 • Zorgen voor adequate bemensing van het team en begeleiden van die teamleden

Opleiding, kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met het werken volgens de Agile methodiek. Ervaring met het uitvoeren van de rol van Product Owner en/of Senior Supplier binnen Agile projecten is gewenst
 • Leidinggevende ervaring, waaronder kennis van en ervaring met het effectief aan- en bijsturen van groepsdynamiek en het begeleiden / coachen van individuele teamleden
 • Ervaring met besluitvorming in een dynamische, complexe projectomgeving, visieontwikkeling en het prioriteren van werkzaamheden 
 • Gevoel voor en verstand van ontwikkel-, beheer- en implementatieprocessen 
 • Ervaring met een leiderschapsrol binnen het domein van de leefomgeving en specifiek met de Omgevingswet/het DSO is zeer gewenst
 • Kennis van / ervaring met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, alsmede de manier waarop deze bij gemeenten, provincies, waterschappen en/of rijk worden geïmplementeerd is een pré

Competenties

 • Je straalt natuurlijk gezag uit binnen ons netwerk en naar onze opdrachtgever(-s)
 • Je hebt voldoende overwicht om een team te leiden en kunt inhoud en mensen verbinden
 • Complexiteit maak je behapbaar en werkbaar
 • Je bent communicatief, open en toegankelijk
 • Je neemt initiatief als de situatie daarom vraagt en werkt vanuit in- en overzicht
 • Schakelen tussen operatie, tactiek en strategie is je toevertrouwd
 • Je hebt inzicht in / gevoel voor de financiële kant van een project
 • Je beschikt over de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Reflectie en zelfreflectie behoren tot je persoonlijk instrumentarium
 • Je bent faciliterend en besluitvaardig
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht
 • Je kunt goed plannen en organiseren

Wat bieden wij?

Een  prettige, professionele werkomgeving met inschaling op salarisschaal 13 of 14 conform de CAO Rijk (naar gelang opleiding en ervaring, zie de salarisschalen o.b.v. CAO Rijk) en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibel werken (qua tijd en plaats). De Projectmanager gaat zich vooralsnog exclusief bezig houden met het project TPOD Standaarden DSO, maar kan in de wat verdere toekomst ook gevraagd worden zich voor andere Geonovum-projecten in te zetten.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau  schaal 13/14 (naar gelang opleiding en ervaring)
(zie ook functiegebouw Rijk)
MaandsalarisMin € 4.688 – Max. € 7.718 (bruto) 
DienstverbandArbeidsovereenkomst bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur Tijdelijke aanstelling voor één jaar. Bij voldoende functioneren omzetting na één jaar in aanstelling voor onbepaalde tijd.

Interesse?

Stuur uiterlijk 15 december 2023 je reactie; een brief met motivatie en CV aan Sandra Pieters, operationeel HR-medewerker Geonovum, (p) Postbus 508, 3800 AM Amersfoort (e) info@geonovum.nl. Voor meer informatie over het werken bij Geonovum kun je terecht bij Noud Hooyman, 06 11 35 13 33 . Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Jitske Brommet, 06 52 59 96 14.

Download de vacaturetekst

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.