Geo4COVID

hulpdiensten gebruiken locatie-data om kwetsbaren te beschermen

COVID-19 is niet alleen een medisch vraagstuk. Het is ook een locatievraagstuk. Om de verspreiding van het COVID-19 virus te monitoren en beheersen, worden wereldwijd locatie-toepassingen ontwikkeld. Om te kunnen leren van wat er nu gebeurt, verzamelen en delen wij in dit dossier kennis over toepassingen en hun werking.

Nadat de Nederlandse overheid haar Corona strategie afkondigde, heeft Geonovum vanuit haar netwerkrol het initiatief genomen om met een aantal partners te inventariseren hoe data en kennis verbonden kan worden voor het gecontroleerde COVID-19 scenario. Op GeoForum zijn onder de noemer Geo4COVID een aantal topics geopend waarop het netwerk kennis en ervaring kan uitwisselen. Ook zijn wij kort na 15 maart een inventarisatie gestart van apps die wereldwijd zijn ontwikkeld voor de bestrijding van de pandemie. Later zijn we nader ingezoomd op hoe de pandemie in beeld wordt gebracht en hoe overheden technologie inzetten voor de beheersing van de pandemie. Verder hebben we een quick scan opgeleverd met daarin een eerste aanzet om overzicht te scheppen over manieren waarop je locatie-gegevens van een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen en in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden. Hiervan is op 12 april een update verschenen.

Op 17 april is een eerste versie gepubliceerd van een ethische referentie voor het toepassen van locatiedata. Dit is een initiatief dat vanuit GeoSamen | Wijs met Locatie al was opgestart en nu versneld beschikbaar is gesteld. Meer over de consultatie lees je hieronder.

Geo4covid inspiratie

Hoe helpt geo-informatie om actuele vraagstukken in beeld te brengen? Rond de corona crisis duiken wij in actuele vraagstukken en delen wij onze bevindingen.

Waar zijn fietspaden social distance proof?

Tijdens de persconferentie van 7 april 2020 over de bestrijding van het coronavirus maakte premier Rutte duidelijk dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen nog wel een tijdje zullen gelden. Dat heeft ook gevolgen voor hoe we de ruimte om ons heen benutten. Waar kan je bijvoorbeeld fietsen èn je 'social distance' bewaren? Wij doken in de standaarden op zoek naar een antwoord.

 

fietspaden

 

Consultatie Ethische referentie toepassen locatiedata

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, is duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. Het concept hiervan leggen we nu graag aan je voor. Reageren kan tot 30 mei.

In het document dat wij nu in consultatie brengen, vind je een aantal handvatten voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata. Inspiratie is geput uit al bestaande ethische codes en aangevuld met input vanuit bijeenkomsten. Dit document moet op onderdelen nog verrijkt worden met voorbeelden, reflectie en aanvullingen. Wij ontvangen hier graag ook jullie voorstellen voor. Ook horen wij graag hoe bruikbaar en praktisch toepasbaar je de referentie in zijn huidige vorm vindt.

Geef je reactie op de referentie