GeoSamen - Wijs met Locatie

Wijs met locatie

Begin 2019 maakte een groep van 30 Nederlanders, werkzaam bij overheid, in het bedrijfsleven en de wetenschap, een studiereis naar Silicon Valley. Zij bezochten een keur aan Amerikaanse high tech bedrijven, vonden inspiratie en constateerden een aantal dilemma’s. De bevindingen van de studiereis zijn geland in een Locatiepact. 

De uitgangspunten van het Locatiepact laten zich zo samenvatten:

“Met de inzet van de kracht van locatiedata zijn doorbraken mogelijk in een groot aantal maatschappelijke vraagstukken. Wij maken ons hard voor de inzet van nieuwe technologische oplossingen. Daarbij verliezen we respect voor het individu en onze gedeelde publieke waarden niet uit het oog”.

 

Wijs met Locatie

Mede geïnspireerd door wat de reizigers op de studiereis hebben gezien en uitgewisseld, is eind 2019 onder de vlag van GeoSamen het open platform Wijs met locatie gestart. Hierin komen experts samen om de mogelijkheden van nieuwe technologieën te leren kennen om de potentie ervan te verkennen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Wijs met locatie brengt experts samen in een open platform. Door de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologieën te leren kennen, verkennen we hun potentie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de ruimtelijke opgaven die daar achter wegkomen.

Werkplaatsen

In werkplaatsen gaan we aan de slag met vraagstukken en in een open community delen we kennis over onze bevindingen. Er is een werkplaats voor een nationale digital twin, een werkplaats die kijkt naar de inzet van artificial intelligence in de geosector. En er is een werkplaats die verkent wanneer je alert moet zijn op mogelijke schending van soevereiniteit van personen en maatschappelijke waarden bij het werken met digitale technologie. 

Wil je meedoen in een van de werkplaatsen?

Meld je aan

Ethische referentie toepassen locatiedata

Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwikkelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren we gedeelde publieke waarden en het individu bij het ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk worden? Met de discussies die zijn losgebarsten rond apps voor de monitoring van de COVID-19 pandemie, is duidelijk dat de antwoorden op deze vragen niet klip en klaar zijn. Om een handvat te bieden voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata, is het open platform GeoSamen | Wijs met Locatie eind 2019 gestart met een aanzet voor een ethische referentie. In dit document vind je een aantal handvatten voor ethisch handelen bij het toepassen van locatiedata. Inspiratie is geput uit al bestaande ethische codes en aangevuld met input vanuit bijeenkomsten. Dit document moet op onderdelen nog verrijkt worden met voorbeelden, reflectie en aanvullingen. Van mei tot en met juni lag dit document in consultatie. In de zomerperiode wordt de referentie verder verfijnd aan de hand van workshops rond verschillende praktijkcases.

Bijeenkomsten

3 december 2019 | Werkplaats AI en Locatiedata in Amersfoort
12 maart 2020 | Werkplaats Digital Twin
4 december 2020 | Werkplaats AI en Locatiedata

Blijf op de hoogte

Vanuit het platform organiseren we regelmatig bijeenkomsten, zijn aanwezig op conferenties en we brengen een nieuwsbrief uit. Zo blijf je makkelijk op de hoogte van de ontdekkingen en ontwikkelingen van het platform.

Aanmelden nieuwsbrief