Update werkgroepen Kennisplatform API's

Op 1 oktober organiseert Kennisplatform API een virtuele meetup. API’s (Application Programming Interfaces) spelen een belangrijke rol op het internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Tijdens deze sessie van het kennisplatform gaan we dieper in op actuele ontwikkelingen. Ter voorbereiding hebben de werkgroepen een kort filmpje gemaakt. Deze kan je hieronder bekijken.

Nog niet aangemeld?
Schrijf je dan nu in!

Programma 1 oktober

14.05 Opening

Frank Terpstra praat je bij over wat er sinds de laatste algemene platformbijeenkomst is gebeurd. Zo staan we stil bij de formele opname van de API Design Rules op de Pas-toe-of-leg-uit lijst en de inbeheername door Logius. Ook nemen we jullie mee in een nieuwe prijsvraag die we dit jaar organiseren. Want opnieuw zijn er gouden API’s te winnen!

14.15 Ronde 1

De uitgangspunten van je API: van design visie naar design rules - Cathy Dingemanse (Design Visie) en Jasper Roes (API Design Rules)
Bij het maken van ontwerpkeuzes voor je API helpt het om scherp te stellen wat je met de API wilt bereiken, en welke eigenschappen jouw API daarvoor nodig heeft. Een heldere visie helpt je om een vertaling te maken naar een bijpassende api style en design rules. Omgekeerd helpt het om uit te leggen waarom je juist deze design rules toepast.
> zie ook de inleidingen van de werkgroep design visie en API design rules

Meten is weten – Matthias Snoei (Service management) en Peter Haasnoot (Architectuur)
Toen de BAG API werd gelanceerd, werd de BAG ineens vele malen vaker geraadpleegd. Geweldig vanuit het perspectief van hergebruik, maar het heeft wel impact op de backoffice. Hoe kan je servicemanagement inbedden in je architectuur? En hoe zorg je ervoor dat je er klaar voor bent als je API een groot succes blijkt te zijn?

> zie ook de inleidingen van de werkgroep servicemanagement en architectuur

Na een korte plenaire terugkoppeling vanuit beide discussies, gaat de volgende ronde van start. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal:

14.45 korte terugkoppeling van highlights uit de discussies

14.50 Ronde 2

API Strategie op maat – Paul Dam (Beveiliging) en Joost Farla (API Design Rules)
Hoe maak je een API Strategie voor je eigen organisatie? Welke onderdelen zijn verplicht? Welke onderdelen optioneel? In deze sessie gaan we kort op deze vragen bezien vanuit het beveiligingsperspectief en vanuit de design rules. Daarna gaan we hierover graag verder met de deelnemers in gesprek. Dus neem gerust een praktijkvoorbeeld mee naar deze sessie.

> zie ook de inleidingen van de werkgroep beveiliging en design rules

Architectuur en de kracht van API’s - Peter Haasnoot (Architectuur) en Han Zuidweg (Strategie en beleid)
Met welke Architectuur principes en modellen plukken we de vruchten van API’s? Waar raken API-strategie en API-architectuur elkaar en hoe kunnen architectuurmodellen helpen om de voordelen van API’s duidelijk te maken, API’s te realiseren en op API’s te sturen?
> zie ook de inleidingen van de werkgroep architectuur en strategie en beleid

15.20 korte terugkoppeling van highlights uit de discussies

15.25 afronding met vooruitblik 

Aanmelden voor de meetup van 1 oktober

Werkgroep API Design Rules

Nu de API Designrules zijn opgenomen op de pas toe of leg uit lijst, werkt deze werkgroep verder aan extensies.

 

 Werkgroep Design Visie

Hoe bewust denk je na over de doelen die je met de API wilt bereiken? Er zijn allerhande design principes voor handen die je kunt toepassen. Zodat je een API ontwikkelt die doet waarvoor hij bedoeld is. De API Design visie is bedoeld om bewustere keuzes te maken bij de ontwikkeling van API’s. 

 Werkgroep Strategie en Beleid

Verschillende organisaties binnen de overheid werken aan API strategie en beleid. Bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius (Digikoppeling), VNG Realisatie (Common Ground), een aantal gemeenten (Haal Centraal) en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De werkgroep API Strategie en Beleid van het Kennisplatform APIs heeft als doel om een API Strategie voor de overheid te formuleren. Het doel is om nog in 2020 een API strategie en beleid in concept op te leveren die omarmd wordt door tenminste 10 grote uitvoerende organisaties.

Van deze video is een transscript beschikbaar

 Werkgroep Beveiliging

De werkgroep beveiliging wil generieke normen opstellen voor het beveiligen van API’s. In deze video nemen ze je mee in de laatste stand van zaken.

 

 Werkgroep Service Management

Het ervaren gebruiksgemak van een API is mede afhankelijk van het serviceniveau. Hoe richt je ‘Service Management’ in en hoe ga je om met betaalde dienstverlening? Wat is ‘Quality of Service’; zijn daar modellen voor? Is het mogelijk om een ‘vingeroefening’ te doen met onderling verrekenen binnen de overheid? Wie levert er wat aan wie en tegen welke prijs? Deze werkgroep onderzoekt dit soort vragen onderzoeken om tot praktische handreikingen te komen.

 

Werkgroep Architectuur

De werkgroep API Architectuur ontwikkelt praktische architectuurkaders en visuele modellen van het API landschap die de Nederlandse Overheids API strategie ondersteunen.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.