Programma Open Geodag 2022

We kijken er naar uit om je op 7 april 2022 weer eens 'in het echt' te kunnen ontmoeten in de Prodentfabriek Amersfoort voor een dag vol inspiratie.

We hebben onder meer Christopher Tucker te gast die vanuit historisch en geografisch perspectief naar de relatie tussen aarde en mens heeft gekeken en die je in een werksessie bijpraat op de OGC activiteiten rond 'Metaverse'. We praten je bij op de nieuwe Europese datastrategie en het daarmee samenhangende fenomeen van dataspaces. Collega's van Digitaal Vlaanderen praten ons bij op de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf en 'pods as a service' die zij voor heel Europa beschikbaar willen stellen. En uiteraard duiden wij de ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur en gaan uitgebreid in op digital twins.

Aanmelden Open Geodag


09.25 - 09.35

Welkom
door Rob van de Velde, Friso Penninga en Sandra van Wijgaarden

09.35 - 10.00 A Planet of 3 Billion - Christopher Tucker
Sinds 1970 is de wereldbevolking verdubbeld. Wat doet dit met de aarde? En wat betekent dit voor ons? Christopher Tucker keek met een historisch-geografische blik naar de aarde en deelt zijn conclusies met ons.
10.00 - 10.20 Van uitdaging naar oplossing - In gesprek met Hans Tijl
Data zijn een grondstof om nieuwe oplossingen te bedenken voor uitdagingen als klimaatverandering, sociaal economische ontwikkeling, energietransitie, behoud van biodiversiteit en een gezonde bodem. Met de presentatie van Chris Tucker als vertrekpunt, spreekt Rob van de Velde met Hans Tijl over uitdagingen waar ons land voor staat en hoe we daarop kunnen acteren.
10.20 - 10.40 PAUZE

IN HET BLOK VAN 10.40 tot 12.05 uur KAN JE:
> AANSCHUIVEN BIJ DE SESSIE VAN INSPIRE NAAR EU DATASPACES
OF

> EEN KEUZE MAKEN UIT VERSCHILLENDE PARALLELLE SESSIES
De workshop Maak je eigen Digital Twin is al helemaal vol.


10.40-12.00

Van INSPIRE naar Dataspaces

Europa heeft een ambitieuze datastrategie neergelegd: data moeten binnen de hele EU vrij kunnen stromen. Onder leiding van Piet Hein Minnecré van PBLQ en Sandra van Wijngaarden spreken we onder meer Hugo de Groof, beleidsadviseur bij het DG Milieu van de Europese Commissie en Noud Hooyman, Chief geoinformation bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, over de Europese visie op digitalisering. En hoe vertaalt de Europese agenda zich naar Nederland en welke kansen, uitdagingen en acties zien we daarbij. Daarover praten we onder meer met wethouder in Amersfoort, Fatma Koser Kaya. In Amersfoort is onlangs het Earth Valley initiatief van start gegaan waarin geodata en duurzaamheid in de praktijk bij elkaar komen. 


Maak je eigen Digital Twin! - Masterclass door Amsterdam en Utrecht [VOL]

Wil jij zelf een digital twin maken? Op 7 april kan het! Marcel Duffhuis en Arjan Koelewijn van gemeente Utrecht, Wietse Balster van gemeente Amsterdam en Eduardo Dias van Geonovum hebben een unieke Masterclass ontwikkeld. In deze sessie maak je een stadsmodel in Unity die je vervolgens kan voorzien van een aantal basisfunctionaliteiten. Het model komt op je eigen laptop te staan en neem je na afloop van de sessie dus gewoon mee naar huis. In de Masterclass is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Werk je bij een kleine organisatie met ambitie? Dan is dit je kans. Meld je snel aan, want vol is vol!

PARALELLE SESSIES  VAN 10.40-12.05 UUR


10.40-11.05

Het gebruik van geometrieën voor locaties in omgevingsdocumenten | Luc de Horde

Waar moet je op letten, wat zijn belangrijke uitgangspunten en afwegingen bij het maken van geometrieën voor locaties. Hoe zorg je ervoor dat keuzes van nu werkbaar en beheerbaar blijven in de toekomst.
Deze vragen zijn onder andere onderzocht in de werkplaats Geo-optimalisatie (gebruikers uit de gemeenten, provincies en waterschappen) en de taskforce Geo (een groep specialisten vanuit KOOP, Geonovum, Kadaster en softwareleveranciers). In deze workshop delen we de conclusies en aanbevelingen en de visie van specialisten uit de praktijk. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar uw mening en ervaring met dit onderwerp.


Goed gebruik van Coördinaatreferentiesystemen | Lennard Huisman,

Geonovum/Kadaster Hoe gebruik je coördinaatreferentiesystemen geodetisch correct? Vorig jaar lag de handreiking 'Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie' in consultatie. Hierop zijn goede reacties gekomen die hebben geleid tot een nu definitieve handreiking. Op de Open Geodag vertelt Lennard Huisman je hier alles over.

11.10-11.35

Veelgestelde vragen over de TPOD standaarden - Lindy Heesters

Bij de helpdesk van de TPOD standaarden komen heel diverse vragen binnen. Wat zijn veel gestelde vragen? Of beter gezegd: wat zijn de antwoorden op de veel gestelde vragen? Lindy Heesters geeft ze je in deze sessie.


Spatial data on the web working group update | Linda van den Brink

OGC en W3C werken samen om uitwisseling en gebruik van geodata via webstandaarden verder te vergroten. In deze sessie geeft Linda van den Brink een update van activiteiten waar nu aan wordt gewerkt.


11.40-12.05

DisGeo en IGO -  Arnoud de Boer, Geonovum en Erwin Folmer, Kadaster

In experimenten van Kadaster en Geonovum is verkend hoe je de basisregistraties in samenhang kunt bevragen. Er is al veel mogelijk! In deze sessie gaan we in op nieuwe mogelijkheden.


OGC APIs testbed resultaten | Frank Terpstra

Niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van deze geodata. Kunnen API's hier uitkomst bieden? Dat hebben we onderzocht in een testbed. In het testbed zijn we op zoek gegaan naar de succesfactoren en best practices die ervoor zorgen dat meer organisaties en bedrijven in staat zijn om geodata te gebruiken. We hebben 5 thema's laten onderzoeken: CRS-uitbreidingen voor ruimtelijke API's, Detectie van API's voor ruimtelijke gegevens,Spatial data API-clients, implementatiegemak, Generieke vs Convenience-aanpak voor geoAPI's en Eenvoudige/gekoppelde gegevenscoderingen voor API's voor ruimtelijke gegevens.


12.05 - 13.15
 

 


LUNCH

haal een cocktail met lekkers bij de EETHIEK, bezoek het PDOK huis, of schuif aan bij studenten Maud Voetman en Lars Nederhof van de opleiding Applied Geo-information Science in Den Bosch. In het kader van hun afstuderen werken zij aan een monitor hoe ethiek wordt ingezet binnen creatieve processen. Ga met hen in gesprek over ethisch verantwoord handelen met persoonsgebonden locatie.


13.15 - 13.50

Nieuwsuur SDI.Next

Data zijn een essentiële grondstof, daarover is iedereen het wel eens. Hoe zorgen we ervoor dat deze data ook echt kunnen stromen naar wie die data nodig heeft? Er zijn zoveel verschillende vragen te stellen die elk hun eigen eisen stellen aan de kwaliteit en het formaat van data. Hoe kom je tot een infrastructuur die flexibel is, betrouwbaar en graag gebruikt? Dat is een vraag waar het standaardisatieprogramma bij Geonovum zich mee bezig houdt. Friso Penninga neemt je in deze sessie in vogelvlucht langs actuele ontwikkelingen en schetst 'the big picture' waar deze ontwikkelingen deel van uitmaken.


13.55 - 14.20

Het Vlaams Datanutsbedrijf - Europa's eerste bedrijfsklare SOLID platform | Bjorn de Vidts en Raf Buyle, Digitaal Vlaanderen

Het Vlaams Datanutsbedrijf wil het vertrouwen van de burger in het delen van data stimuleren, door in te zetten op verantwoord en veilig data delen. Tegelijk wil zij zuurstof geven aan de Vlaamse economie door data beter vindbaar en uitwisselbaar te maken, en door bruggen te bouwen tussen burgers, bedrijven en verenigingen voor een betere samenwerking. Digitaal Vlaanderen neemt ons mee in deze ontwikkeling.

Toepassing rekenmodellen in digitale Tweelingen | Sanne Hettinga

Sanne Hettinga en Frank Terpstra hebben een onderzoek gedaan naar de toepassing van rekenmodellen in de praktijk. Welke relevante best practices voor het delen van data en werken met rekenmodellen en AI zijn we tegengekomen in de praktijk en wetenschap? Welke relevante herbruikbare elementen kunnen we daar in terugvinden?

Referentie architectuur voor een stelsel voor digital twins | Jan Bruijn

Om onderdelen van digital twins uitwisselbaar en herbruikbaar te maken, is gewerkt aan een Referentiearchitectuur Stelsel Digitale Tweelingen Fysieke Leefomgeving. Hierin staan afspraken, uitgangspunten, principes en standaarden genoemd die bij moeten dragen aan de realisatie van een stelsel. In deze sessie neemt Jan Bruijn je mee in deze architectuur. 

14.20-14.40 PAUZE    

14.40-15.05

De Datavindplaats | Geraldine Nolf, Digitaal Vlaanderen

Door de ontwikkeling van een datavindplaats brengt Vlaanderen het aanbod aan publieke en private data bijeen en worden administratieve en geodata en services verbonden. De datavindplaats moet ook voor transparantie zorgen die noodzakelijk is om de kennis, expertise en dynamiek in de samenleving te mobiliseren. Data moeten eenvoudig en voor iedereen toegankelijk zijn. Geraldine Nolf van Digitaal Vlaanderen vertelt in deze sessie over de standaarden en technologie die onder de Datavindplaats liggen.

 

JSON Features and Geometries | Clemens Portele (engelstalige sessie)

Het gebruik van JSON neemt toe onder developers. Ook GeoJSON wordt breder gebruikt, maar voor meer technische vrragstukken is GeoJSON nog beperkt inzetbaar. In een OGC werkgroep wordt daarom nu gewerkt aan een uitbreiding waardoor je met GeoJSON bijvoorbeeld met meer coordinaatreferentiesystemen kan werken, waarin meer geometrie typen worden ondersteund en er feature properties in passen

Standaarden AGILE ontwikkelen: kan dat? | Frank Terpstra

Hoe kunnen we het standaardisatieproces flexibeler maken? Het is een van de vragen die wij onszelf als standaardisatie organisatie stellen. In deze sessie neemt Frank Terpstra je mee in de wereld van het AGILE ontwikkelen van standaarden. Aan de hand van het standaardisatieproces van de BRO gaat hij in op ingredienten voor succes en aandachtspunten in het maakproces.

Observations en Measurement | Kathi Schleidt (engelstalige sessie)

De standaard Observations and Measurements biedt een structuur voor het verwerken van dynamische data. Deze standaard kan een hulpmiddel zijn bij gebruik en uitwisseling van data zoals weersomstandigheden of verkeersstromen. De standaard is ontwikkeld in OGC verband, maar is toepasbaar op allerlei sensordata. Kathi Schleidt is de internationale expert op het gebied van deze standaard en neemt je in deze sessie mee in de toepassing en werking van deze standaard.

15.10 - 15.35

Metaverse down to earth | Chris Tucker (engelstalig)

De term 'Metaverse' verwijst naar een verzameling virtuele werelden die met elkaar verbonden zijn. Is dit een hype of is er iets groots aan de hand? Hoe dan ook, technisch gezien stelt het concept van metaverse de geodata-commity voor een aantal algemene uitdagingen. Want hoe ga je interoperabiliteit mogelijk maken tussen parallelle virtuele werelden? Zeker als veel virtuele werelden worden gebouwd rond fictieve geografieën, in plaats van de geodetisch nauwkeurige en nauwkeurige geografieën in de echte wereld.  Wat betekenen Augmented Reality (AR), Virtual Reality VR), Mixed Reality (MR) en eXtended Reality (XR) voor Digital Twins?  En wat te denken van zaken als beveiliging, privacy en "vertrouwen en veiligheids" -kwesties waar de grote platforms al mee worstelen? Rek je gedachten tot het uiterste in deze sessie met Chris Tucker.

Is er toekomst voor GML? | Wilko Quak (engelstalige sessie)

Met de opkomst van nieuwe lichte formaten popt de vraag op of GML als standaard nog nodig is in de toekomst. In deze sessie verkent Wilko Quak samen met de deelnemers de pro's en cons van GML versus deze andere formaten.

City JSON | Hugo Ledoux, TU Delft en Balázs Dukai, TU Delft/3DGI (engelstalig)

De CityJSON specificatie is deze zomer geaccepteerd als OGC community standaard. CityJSON is een JSON specificatie op de 3D standaard CityGML ontwikkeld door TU Delft. In deze sessie nemen Hugo Ledoux en Balázs Dukai je mee in wat CityJSON is en hoe je het toepast.

Vector Tiles BGT via PDOK | John Schaap en Anouk Povel-Michels | PDOK/Kadaster

PDOK werkt aan het inrichten van Vector Tiles via de nieuwe OGC API standaard. Onder meer voor de BGT data. Graag deelt PDOK het laatste nieuws rondom deze ontwikkelingen en gaat graag in gesprek met gebruikers over hun wensen en ervaringen rondom dit onderwerp.


15.40 - 16.10

Digitale tweelingen : belofte of pure noodzaak
Tafelgesprek met Arie Versluis, Rianne Dobbelsteen, Hedi van Dijk en Friso Penninga

Tijdens een studiereis naar Sillicon Valley werden de eerste zaadjes geplant tot het ontwikkelen van een instrument waarmee je vraagstukken als klimaatadaptatie integraal in beeld zou kunnen brengen: zou een digital twin uitkomst kunnen bieden en zou je die kunnen maken van een land? Het idee bleef terugkomen. En inmiddels staat het woord digitale tweeling in de Kamerbrief over portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Wat bedoelen we met een stelsel voor digital twins? Wat is de ambitie? Stoppen we Nederland in een virtuele glazen bol? En wie kunnen er dan gebruik maken van zo'n glazen bol? Is het mogelijk om op korte termijn een digital twin snel en verantwoord (ethisch, en kwaliteit data en modellen) in te zetten? Met Arie Versluis, Rianne Dobbelsteen, Hedi van Dijk en Friso Penninga wisselen we van gedachten over de uitdagingen.
 

16.15 - 17.30 BORREL    

 

Goed om te weten: Deze Open Geodag is weer een echte live bijeenkomst. Sessies worden niet gestreamd of opgenomen.

Aanmelden Open Geodag

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.