Testbed geodata voor het web

Internet is een prachtig middel om digitale informatie op te delen. Die kracht van het web willen we ook graag benutten om geo-informatie beter toegankelijk te maken. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? In 2015 en 2016 organiseerde Geonovum een testbed om dit uit te verkennen. Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen hebben door ons geselecteerde marktpartijen geëxperimenteerd met het publiceren van geodata op het web. Het testbed werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Basisregistratie Grootschalige Topografie - BGT en het INSPIRE programma) Het ministerie van Economische Zaken (project Open geodata als grondstof voor groei en innovatie) en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart).

Deelnemers eerste fase

Het bedrijf Spotzi ging tussen november 2015 en maart 2016 aan de slag met de vraag: Wat is een bruikbaar publicatie platform voor geo-informatie? APIwise boog zich over de vraag: Hoe maken we geo-informatie doorzoekbaar, gebruikmakend van het ecosysteem van het web en linked data? Het consortium Interactive instruments, GeoCAT en Linked Data Factory werkte uit hoe we geo-informatie op het web krijgen gebruikmakend van de huidige infrastructuur. De resultaten zijn verwerkt in een set Lessons Learned. Zie ook tender eerste fase

Deelnemers tweede fase

Tussen mei – september 2016 vond de tweede fase van het testbed plaats, waarin het de bedoeling was om de Lessons Learned uit de eerste fase te toetsen en verbeteren. De focus daarvan lag enerzijds op wat geodata voor het web betekent voor data-eigenaren. Zijn de voorgestelde publicatiemethodes te realiseren voor een gemiddelde open dataprovider? Welke kosten komen daarbij kijken en welke kennis. Daarnaast is onderzocht of geodata gepubliceerd volgens de Lessons Learned inderdaad goed bruikbaar is voor webdevelopers. Zie ook tender tweede fase

Resultaten

Om het testbed af te ronden, hebben we Lessons Learned gepubliceerd, als leer-omgeving voor geodata-eigenaren en web-ontwikkelaars. Inzichten uit het testbed vormden eveneens input voor de W3C/OGC Spatial Data on the Web Best PracticeDe bezigheden en discussies van de testbed deelnemers zijn te vinden op de github omgeving geo4web-testbed.

Naar aanleiding van het testbed zijn bovendien verschillende publicaties verschenen.

Presentaties en terugblik op de informatiesessie na afloop van de eerste onderzoeksfase zijn ook nog te bekijken

6 september 2016 | Geo voor het web: de resultaten in praktijk | presentaties
17 maart 2016 | Geo voor het web: resultaten van de eerste onderzoeksvragen | verslag | presentaties
10 februari 2016 | Testbed geo voor het web - openbare sessie als onderdeel van Spatial Data on the Web bijeenkomst | presentaties

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.