Testbed OGC API's

koe heeft stekker in zijn mond

De overheid produceert veel open geodata. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van deze geodata. Kunnen API's hier uitkomst bieden? Dat onderzochten we eind 2021 in een testbed. Read this in English

In het testbed zijn we op zoek gegaan naar de succesfactoren en best practices die ervoor zorgen dat meer organisaties en bedrijven in staat zijn om geodata te gebruiken. In het najaar van 2021 zijn vijf partijen van start gegaan met de volgende onderzoeksthema's:

  1. CRS-uitbreidingen voor ruimtelijke API's | GIS specialisten
  2. Detectie van API's voor ruimtelijke gegevens | IIC technologies
  3. Spatial data API-clients, implementatiegemak | Ahmad Ayubi ( Computer Science student at University of Ottawa)
  4. Generieke vs Convenience-aanpak voor API's voor ruimtelijke gegevens | Purple Polar Bear
  5. Eenvoudige/gekoppelde gegevenscoderingen voor API's voor ruimtelijke gegevens | Swirrl

Wat zijn de bevindingen?

De kennis die we in het testbed hebben opgedaan, delen we graag. Alle bevindingen zijn vastgelegd op Github. Bekijk de bevindingen en de Github Repository

Op 20 januari 2022 zijn de eindresultaten van het testbed gepresenteerd in een webinar. Dit webinar kan je hieronder integraal terugkijken.

External video URL

Zie ook de presentaties van tussenresultaten

Elke maand is er een sessie georganiseerd waarin we een terugkoppeling gaven over de voortgang. Iedereen die dat wilde, kon bij deze sessies aanschuiven.

Video: Waarom een testbed?

In de korte video hieronder, licht Frank Terpstra kort toe waarom we dit testbed organiseren.

 

External video URL

Aanbesteding

In de zomer van 2021 is een invitation to tender gepubliceerd voor het testbed. Op donderdag 15 juli 2021 organiseerden we een informatiesessie waar aanvullende vragen zijn gesteld. De notulen van deze vergadering zijn vastgelegd in een informatienotitie (engelstalig).  De informatiesessie is opgenomen. De opname is nog een keer te bekijken, evenals de gegeven presentatie met daarin de link naar de testbed infrastructuur. De antwoorden in de Q&A van de informatienote zijn de formele antwoorden. Op 26 juli 2021 is het aanbestedingsdocument aangevuld met informatie over het meedingen op meerdere onderzoeksonderwerpen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht.

Begin september 2021 heeft de selectie van partijen plaatsgevonden. Zij hebben zich gepresenteerd op de Open Geodag op 14 september.

Budget

Per onderzoeksonderwerp is een budget van € 12.500 exclusief 21% BTW beschikbaar.

Download het aanbestedingsdocument

Actueel