Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten TPOD A'

Deze pagina geeft toegang tot de actuele en voorgaande versies van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (afgekort TPOD).  TPOD is een toepassingsprofiel op STOP: de Standaard Officiële Publicaties. TPOD is de specificatie van STOP voor het domein van de Omgevingswet.

De vorige gepubliceerde versie is Release A. Deze is opgevolgd door Release A’ die je hieronder vindt.

Release A'

Release A’ is de versie van TPOD die de functionaliteit biedt die minimaal nodig is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit is de versie die in het 3e kwartaal 2021 in de LVBB-DSO-keten wordt geïmplementeerd.

Onderdelen van de standaard

Het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten dat is uitgebracht voor Release A' bestaat uit de volgende onderdelen

Onderdeel Versie
IMOW: Document 2.0.0
IMOW: Schema's [.zip] 2.0.0
TPOD AMvB en MR 2.0.0
TPOD omgevingsplan 2.0.0
TPOD omgevingsverordening 2.0.0
TPOD waterschapsverordening 2.0.0
TPOD projectbesluit 2.0.0
TPOD omgevingsvisie 2.0.0
TPOD instructie 2.0.0
TPOD reactieve interventie 2.0.0
TPOD voorbereidingsbesluit 2.0.0
TPOD programma 2.0.0
TPOD Natura 2000-besluiten 2.0.0
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit 1.0.0
Symbolenbibliotheek STOP-TPOD [.zip] 1.1.0
Waardelijsten IMOW 2.0.0

 

Deze onderdelen bevatten voorschriften over omgevingsdocumenten voor aanleverende en ontvangende partijen. Het zijn de geldende versies; ze zijn gebaseerd op STOP versie 1.1.0.

Service-producten

Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

Onderdeel Versie
CIMOW 2.0.0
Presentatiemodel 2.0.0
Ondersteunende notities  
Validatiematrix: Validatieregels 1.3
Validatiematrix: Toelichting 1.3
Voorbeeldbestanden                                                                                                 1.1.0
Waardelijsten IMOW  [service als zip-bestand] 2.0.0
Waardelijsten IMOW  [service als zip-bestand] *  2.1.0
Wegwijzer  

*Disclaimer: deze waardelijsten zijn nog niet geïmplementeerd in de keten. Zie releasenotes LVBB.

Hier vindt u de release candidate van deze versie: Release A'-rc

Hier vindt u de vorige versie: Release A

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.