Beleid en wetgeving

Op deze pagina vindt u een selectie van (verwijzingen naar) beleid, wet- en regelgeving over geo-informatie of van grote invloed op de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. Eerst Nederlandse wet- en regelgeving, daarna Europees en internationaal.

Beleid

Algemeen

Geo-informatie

ICT | Digitale overheid

Hergebruik van overheidsinformatie | Open data

 

Nederlandse wet- en regelgeving

Algemeen | Archivering | Intellectueel eigendom | Privacy

Basisregistraties

Hergebruik van overheidsinformatie | Open data

INSPIRE | Milieu

Ondergrond | Kabels en leidingen

Ruimtelijke Ordening | Omgeving

Water

Welstand

 

Europese en internationale wet- en regelgeving

Algemeen | Intellectueel eigendom

Gegevensbescherming

Hergebruik overheidsinformatie | Open data

INSPIRE | Milieu

Water