Afstand als criterium in een grensregio?

Afstand wordt met enige regelmaat als beleidscriterium gehanteerd. Zo hanteren gemeenten een afstandscriterium voor coffeeshops ten opzichte van scholen. In Nederland is het vergelijken van deze gegevens niet heel eenvoudig. Nog moeilijker is dit voor grensgemeente. INSPIRE kan hierbij helpen.

Waarom? 

Als een gemeente een afstandscriterium hanteert voor coffeeshops ten opzichte van scholen, dan houdt dit natuurlijk niet op bij de grens. Sommige grensgemeenten willen de overlast van buitenlandse bezoekers in de binnenstad beperken door coffeeshops naar de grens te verplaatsen. Om te bepalen of dit binnen het eigen beleid mogelijk is, dienen de gegevens van Nederlandse coffeeshops vergeleken te worden met de gegevens van Nederlandse en buitenlandse scholen. 

Hoe werkt dat? 

Dit kan door adressen of de exacte coördinaten in een geo-informatie systeem te laden. Door een bufferzone ter grote van het afstandscriterium om de scholen in te stellen, is te zien waar het op basis van het afstandscriterium is toegestaan om een coffeeshop te starten. Tegelijkertijd geeft het inzicht of bestaande coffeeshops voldoen aan de gestelde eisen. Ook kunnen specifieke objecten worden gemeten en kan er een analyse worden uitgevoerd.

Welke gegevens worden gebruikt? 

Op basis van de officiële adresgegevens uit de Nederlandse Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kunnen de coördinaten van objecten worden opgezocht. De BAG is onderdeel van INSPIRE. In Europa zijn de adresgegevens vrij beschikbaar als gevolg van INSPIRE. INSPIRE draagt ertoe bij dat Nederlandse en buitenlandse adressen relatief gemakkelijk op één kaart weergegeven kunnen worden. 

 

Meer informatie

Geonovum heeft een praktische handleiding ontwikkeld voor dergelijke analyses. Voor meer informatie kunt u terecht bij Geonovum (inspire@geonovum.nl ). 

Thema's
  • Bouwen en Wonen
Taken
  • Handhaving en Toezicht
Onderwerpen
  • INSPIRE