Bestemmingsplan Alert

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 260.000 hectare natuurgebied. In deze gebieden wil zij natuur, landschap en cultuurhistorische waarde beschermen, natuurbeleving mogelijk maken en natuurproducten benutten. Wijzigingen in bestemmingsplannen kunnen invloed hebben op de juiste werkwijze om deze doelen te behalen. Staatsbosbeheer ontwikkelde daarom een signaleringsservice.

Waarom

In het verleden was het voor de Staatsbosbeheer medewerkers ingewikkeld om de actualiteiten omtrent planontwikkeling bij te houden. Dat resulteerde soms in het te laat opmerken van relevante wijzigingen in bestemmingsplannen. Het was dan niet meer mogelijk om een zienswijze of bezwaar in te dienen. Voor deze situatie waren een aantal oorzaken aan te wijzen. Allereerst de  toegankelijkheid van ruimtelijke plannen in het nabije verleden. Daarnaast is de specialistische kennis die nodig is voor het digitaal bereiken en interpreteren van dergelijke plannen niet bij iedereen aanwezig. Een andere reden is de werkintensiviteit en complexiteit van het verbinden van relevante plannen met de eigendommen van Staatsbosbeheer. Nu krijgen beheerders direct een seintje als de plannen in hun omgeving wijzigen. Ze kunnen dan tijdig op de situatie inspelen en eventueel hulp inschakelen.

Hoe 

De applicatie die zorgt dat alle beheerders een notificatie ontvangen is ontwikkeld door Staatsbosbeheer zelf. In het model is een koppeling gemaakt tussen de plangebieden uit ruimtelijkeplannen.nl en de eigen terreingrenzen . De plangebieden worden elke nacht gedownload uit ruimtelijkeplannen.nl via een Web Feature Service (WFS). Simpel gezegd bepaald het model vervolgens op basis van nabijheid en planstatus welke plannen nieuw en relevant zijn voor Staatsbosbeheer. 

Is dat geval krijgt de verantwoordelijke medewerker een notificatie e-mail met verwijzingen naar  de intranet pagina (waar alle actuele plannen voor de betreffende organisatie-eenheid verzameld zijn); het plan, inclusief bijlagen; een link naar het plan binnen ruimtelijkeplannen.nl; en een link naar het plan in Staatsbosbeheer’s webviewer. De webviewer zoomt na het aanklikken van de link direct in op het plancontour rondom het eigendom van Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt er een Web Mapping Service geladen met de huidige planologische bestemming. Hiermee heeft de medewerker direct overzicht op de gehele plansituatie.

Winstvoordeel en bijdrage INSPIRE 

Staatsbosbeheer heeft met deze applicatie al diverse malen tijdig ingespeeld op wijzigingen in plannen. Hierdoor waren eigen belangen beter gediend.

Meer info? 

www.staatsbosbeheer.nl

Bas Boers – b.boers@staatsbosbeheer.nl

Andere voorbeelden

Heeft u zelf ook baat bij het gebruik van INSPIRE gegevens? Wij zijn altijd op zoek naar interessante voorbeelden. U kunt deze doorgeven via info@geonovum.nl onder vermelding van  INSPIRE showcase. We komen graag met u in contact.

Thema's
  • Bouwen en Wonen
  • Natuur en Milieu
  • Openbare ruimte
  • Verkeer en Vervoer
Taken
  • Beleid
Onderwerpen
  • INSPIRE