Eenvoudiger realiseren van functiekaart plangebied

Stedenbouwkundige adviesbureaus maken veel bestemmingsplannen in opdracht van gemeenten. Vast onderdeel van het planproces is het maken van een functiekaart van het plangebied. Zo’n kaart is een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke plan.

Hoe werkt het?

Voorheen werd een functiekaart gemaakt door arbeidsintensief veldwerk. Behalve dat zoiets veel tijd en geld kost, bleek ook de foutenkans vaak nog behoorlijk hoog. Dankzij de basisregistraties, die ook onder INSPIRE vallen, kan zo’n functiekaart nu vrijwel volautomatisch in een mum van tijd worden gemaakt.

Bijdrage INSPIRE

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen maakt onderdeel uit van de gegevens die onder INSPIRE vallen  (annex I).

Winstvoordeel

Duur veldwerk is dankzij de BAG en INSPIRE niet meer nodig. Dit zorgt ervoor dat het laten maken van bestemmingsplannen voor gemeenten goedkoper is geworden.

En verder 

De volgende stap is om de functiekaarten ook 3-dimensionaal te maken en te koppelen aan allerlei rekenmodellen voor geluidsbelasting. INSPIRE is hiermee ook een katalysator voor innovaties. 

Illustraties: Rho Adviseurs

Thema's
  • Bouwen en Wonen
Taken
  • Beleid
Onderwerpen
  • INSPIRE