INSPIRE data als linked open data hergebruiken

De City Data Navigator helpt 8 Europese steden (Amsterdam, Helsinki, Manchester, Lisabon, Istanbul, Lamia, Rome and Barcelona)  betere diensten te leveren door technologische innovaties toe te passen en burgers te laten participeren. De App maakt het mogelijk om data die opgesloten zit in een spreadsheet of database aantrekkelijk en kostenefficiënt als ´open data´ beschikbaar te stellen. Dit helpt de snelle technische ontwikkelingen te managen en creëert ruimte voor innovatie.

Hoe werkt het?

CitySDK Linked Open is een platform dat het mogelijk maakt om INSPIRE-gegevens en andere gegevens als “linked open data sets” beschikbaar te stellen, te integreren en te gebruiken voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Bijdrage INSPIRE

INSPIRE zorgt ervoor dat benodigde gedetailleerde gegevens duurzaam beschikbaar zijn en makkelijk geïntegreerd kunnen worden met gegevens op lokaal niveau. In alle Europese steden kan op dezelfde manier gebruik worden gemaakt van INSPIRE gegevens zoals adressen, gebouwen en beschermde gebieden,  doordat deze door heel Europa gestandaardiseerd beschikbaar zijn.

Winst en Voordeel

INSPIRE garandeert standaardisatie en beschikbaarheid van  basisgegevens door heel Europa. Hierdoor kan City Data Navigator zonder verdere aanpassingen door heel Europa op dezelfde manier gebruikt worden. Dit levert schaalvoordelen op en zorgt voor makkelijk hergebruik van dit type innovatieve toepassingen.  

En verder

Raadpleeg http://citysdk.waag.org/  voor meer informatie.

Thema's
  • Overig
Taken
  • Overig
Onderwerpen
  • INSPIRE