Lagere kosten door beschikbaarheid gegevens

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert jaarlijks over de staat van de leefomgeving in ons land. Het Compendium is een belangrijke basis voor het (nationale) beleid. Eén van de beleidsthema’s betreft de bescherming van kwetsbare gebieden.

Hoe werkt het?

Vanuit de provinciale gegevens worden gecombineerde landelijke kaarten samengesteld. Dankzij INSPIRE worden deze gegevens nu eenduidig en direct bruikbaar ontsloten als webservices: Je kunt ze via internet vinden, bekijken en downloaden. Het betreft de stiltegebieden, WAV-gebieden (Wet Ammoniak en Veehouderij), aardkundige waarden, nationale landschappen en de ecologische hoofdstructuur. Het samenstellen van een actuele en landsdekkende kaart is hierdoor een fluitje van een cent geworden, terwijl dit voorheen zeer arbeidsintensief was.

 

Winst

INSPIRE zorgt ervoor dat de brongegevens van alle provincies nu continu beschikbaar en direct bruikbaar zijn. De besparing voor PBL dankzij INSPIRE is ca. € 20.000,- per jaar. Belangrijker is echter dat PBL nu continu kan beschikken over kwalitatief betere, eenduidige en meer actuele 
gegevens.

Meer weten? 

Voor het Compendium van de Leefomgeving kunt u terecht op www.compendiumvoordeleefomgeving.nlHet Planbureau voor de Leefomgeving is verantwoordelijk voor het Compendium – www.pbl.nlVoor meer informatie over het Compenium neemt u contact op met Aldrik Bakema – aldrik.bakema@pbl.nl

Thema's
  • Bouwen en Wonen
  • Natuur en Milieu
  • Openbare ruimte
  • Verkeer en Vervoer
Taken
  • Beleid
Onderwerpen
  • INSPIRE