Omgevingsbelasting voor geluid en lucht op pand niveau

Deze app maakt het mogelijk om tot op pand niveau de omgevingsbelasting voor geluid en lucht weer te geven. Hierbij wordt gewerkt met scenario´s voor wegen, spoorwegen en industrie. Rekenmodellen worden gebruikt om voor elke categorie geluidsbelastingskaaren tot op een zeer gedetailleerd niveau te kunnen weergeven. 

Hoe werkt het? 

De Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt in een online omgeving direct geïntegreerd met het nationaal wegen bestand, gegevens over verkeersintensiteiten en geluidbelastingskaarten. INSPIRE diensten maken het mogelijk dat deze gegevens altijd beschikbaar zijn en direct in een online omgeving kunnen worden geïntegreerd. 

Bijdrage INSPIRE

INSPIRE zorgt ervoor dat benodigde gedetailleerde gegevens voor de online berekeningen duurzaam beschikbaar zijn en direct geïntegreerd kunnen worden op lokaal niveau. Deze app gebruikt de navolgende INSPIRE-datasets: adressen, vervoersnetwerken en statistische eenheden.

Contouren geluid

Winst en Voordeel

INSPIRE garandeert directe  toegang tot de benodigde gegevens, waardoor er geen verdere data hoeft worden ingewonnen.  Doordat de gegevens gestandaardiseerd worden aangeboden kunnen ze direct in een online omgeving worden geïntegreerd en zijn er geen verdere bewerkingen nodig. Handig voor iedereen die gaat verhuizen en zich oriënteert op de kwaliteit van de nieuwe woon- en leefomgeving. 

En verder

Raadpleeg http://www.icinity.nl/ voor meer informatie.

Thema's
  • Bouwen en Wonen
  • Natuur en Milieu
  • Verkeer en Vervoer
Taken
  • Verantwoording
Onderwerpen
  • INSPIRE