Standaarden

Hier vindt u een overzicht van geo-standaarden. Sommige standaarden heeft Geonovum zelf in beheer. De actuele versies kunt u hier downloaden. Andere geo-standaarden zijn in beheer bij andere organisaties. Naar deze standaarden vindt u een verwijzing. De samenhang tussen de verschillende Nederlandse, en met de internationale standaarden, staat beschreven in het Raamwerk Geo-standaarden.
Naast dit overzicht van standaarden beheert Geonovum ook een technisch register. Hierin vindt u de informatiemodellen uit het NEN3610 stelsel, plus de technische standaarden die bij die informatiemodellen horen (XML Schema, schematron, implementatiebestanden).

3D geo-informatie

Internationale standaard voor de opslag en uitwisseling van 3D geo-informatie. 

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Om digitale uitwisseling van deze informatie mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt over hoe informatie moet worden vastgelegd. Deze afspraken vindt u in de Gegevenscatalogus BAG. Het informatiemodel voor de BAG is geënt op de principes van NEN3610.

Beheerder:
Kadaster
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Concept
Versie:
0.99

Basismodel NEN3610

Het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2011) bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over ruimtelijke objecten.

Beheerder:
NEN
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig

Beheer openbare ruimte

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT | IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte.

Beheerder:
CROW
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig
Versie:
1.0

Om op een gestructureerde, overzichtelijke en efficiënte manier de vergelijking tussen begrippen uit NEN 2767-4 en IMGeo uit te voeren, is een spreadsheet opgesteld in Excel.

Beheerder:
CB-NL
Type:
Mapping
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
8 oktober 2013 / geen einddatum
Versie:
1.5

Dit document beschrijft hoe IMGeo en NLCS te combineren en relateren zijn.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Mapping
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
29 oktober 2013 / geen einddatum
Versie:
1.0

BGT | IMGeo

Deze berichtencatalogus beschrijft functioneel de opmaak/elementen van de berichten voor zowel BGT als BOR berichtenverkeer. Het is een catalogus waarin alle berichtsoorten te vinden zijn. 
 

Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
Januari 2015 / geen einddatum
Versie:
Bijlage(n) bij deze standaard: XML berichtschema StUF-Geo IMGeo versie 1.2

Deze berichtencatalogus beschrijft functioneel de opmaak/elementen van de berichten voor zowel BGT als BOR berichtenverkeer. Het is een catalogus waarin alle berichtsoorten te vinden zijn. 

Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
December 2015 / geen einddatum
Versie:
Bijlage(n) bij deze standaard: XML berichtschema StUF-Geo IMGeo versie 1.3

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen bronhouder, SVB-BGT en LV-BGT.

Dit document beschrijft de uitwisseling van berichten in het BGT berichtenverkeer; de StUF-Geo IMGeo berichten in dit berichtenverkeer zijn in detail beschreven in de berichtencatalogus.

Op deze twee documenten is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de Gegevenscatalogus BGT en de Gegevenscatalogus IMGeo.

In de werkafspraak StUF-Geo IMGeo berichtschema 1.2 wordt vastgelegd met welke versie van het berichtschema de berichten uitgewisseld dienen te worden: alle berichten met StUF-Geo IMGeo versie 1.1.1 met uitzondering van het vooraankondingsverzoek met StUF-Geo IMGeo versie 1.2.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
Januari 2015 / geen einddatum
Versie:

De BGT gegevenscatalogus beschrijft de verplichte onderdelen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Op dit document zijn de technische implementatiebestanden in de vorm van een IMGeo ADE CityGML applicatieschema, en het versimpelde formaat IMGeo GML Light (ookwel: simple GML) gebaseerd.

 

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 juli 2013 / geen einddatum
Versie:
1.1.1

De IMGeo gegevenscatalogus beschrijft de afspraken over beheer- en plustopografie, inclusief 3D geo-informatie van het optionele deel van het informatiemodel Geografie (IMGeo).

Op dit document zijn de technische implementatiebestanden in de vorm van een IMGeo ADE CityGML applicatieschema, en het versimpelde formaat IMGeo GML Light (ookwel: simple GML) gebaseerd. De waardelijsten (codeLists) zijn in RDF-formaat beschikbaar.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 juli 2013 / geen einddatum
Versie:
2.1.1
Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
november 2017/heden
Versie:
1.0.2

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen een Geo en BOR-afdeling in een organisatie. Dit document beschrijft het Geo-BOR berichtenverkeer; de StUF-Geo IMGeo berichten in dit berichtenverkeer zijn in detail beschreven in de berichtencatalogus.

Op deze twee documenten is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de Gegevenscatalogus BGT en de Gegevenscatalogus IMGeo.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
December 2015 / geen einddatum
Versie:

De Handreiking Uitwisselingsstandaard IMGeo (ook wel genoemd Handreiking Berichtenverkeer) versie 1.1.1 licht de standaard toe voor het berichtenverkeer van IMGeo gegevens en gerelateerde procesinformatie.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 april 2014 / geen einddatum
Versie:

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT | IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte.

Beheerder:
CROW
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig
Versie:
1.0

De samenhang van de IMGeo standaarden in vogelvlucht

Beheerder:
Geonovum
Type:
Toelichting
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Om op een gestructureerde, overzichtelijke en efficiënte manier de vergelijking tussen begrippen uit NEN 2767-4 en IMGeo uit te voeren, is een spreadsheet opgesteld in Excel.

Beheerder:
CB-NL
Type:
Mapping
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
8 oktober 2013 / geen einddatum
Versie:
1.5

Dit document beschrijft hoe IMGeo en NLCS te combineren en relateren zijn.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Mapping
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
29 oktober 2013 / geen einddatum
Versie:
1.0

Het objectenhandboek geeft inzicht in de manier waarop topografische objecten zijn gemodelleerd in de BGT en het IMGeo.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Toelichting
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
30 januari 2014 / geen einddatum
Versie:
1.1

Symbolenset visualisatie IMGeo.

Raadpleeg deze standaard in het technisch register: 
http://register.geostandaarden.nl/symbool/imgeo/2.0/

Beheerder:
Geonovum
Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:

Bodem en Ondergrond

Het informatiemodel Basisregistratie Ondergrond (IMBRO) zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. Dit model is in ontwikkeling. Kijk voor de actuele informatie op http://bro.pleio.nl

Beheerder:
TNO
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Bodembeheer en Archeologie

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IMSIKB0101 ontwikkeld.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Gebruiksvoorwaarden

Gegevens die met de Creative Commons Zero Verklaring (CC0) beschikbaar zijn gesteld, kunnen door iedereen voor alle doeleinden worden gebruikt. Met deze verklaring geeft de eigenaar aan de geldende auteurs-, databank of ander rechten niet te zullen uitoefenen.

Beheerder:
Creative Commons
Type:
Gebruiksvoorwaarden
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Geo Gedeeld is een hulpmiddel om gebruiksvoorwaarden voor geo-informatie op een eenvoudige, heldere en gestandaardiseerde manier kenbaar te maken.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Gebruiksvoorwaarden
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Gegevens die met de Publiek Domein Mark beschikbaar zijn gesteld, kunnen door iedereen voor alle doeleinden worden gebruikt.

Beheerder:
Creative Commons
Type:
Gebruiksvoorwaarden
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Geography Markup Language (GML)

Internationale standaard voor de opslag en uitwisseling van 3D geo-informatie. 

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Oude versie van de GML standaard die nog wel ondersteund wordt omdat CityGML 2.0 er gebruik van maakt en IMGeo 2.1 daar weer van gebruik maakt. 

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Faseert uit

Actuele versie van de GML standaard, ook bekend als ISO 19136:2007.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
3.2.1

Uitbreiding op de actuele versie 3.2.1 Backwards compatible. GML 3.3 is modulair opgezet zodat elke uitbreiding op zichzelf kan worden gebruikt in combinatie met GML 3.2.1.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Actuele versie van profiel op GML. De verschillende levels worden in dit document beschreven.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig

INSPIRE

In de INSPIRE dataspecificaties (informatiemodellen) staan de afspraken die digitale uitwisseling van data over de leefomgeving tussen Europese lidstaten mogelijk maakt. Deze data is relevant voor het op- of bijstellen van milieubeleid en de monitoring van de leefomgeving. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie publiceert deze dataspecificaties. De link Download deze standaard, leidt u dan ook naar de betreffende locatie op de website van het JRC. Zo heeft u altijd de actuele versie van de dataspecificatie bij de hand.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Bijlage(n) bij deze standaard: Overzicht definities INSPIRE thema's
Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

De INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems is het model voor Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten. Dit zijn systemen om aan ruimtelijke informatie een unieke reeks coördinaten (x, y,z) en/of breedte, lengte en hoogte toe te kennen, gebaseerd op een horizontaal en verticaal geodetische datum.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

De INSPIRE Specification on Geogrphical Grid Systems is het model voor Geografisch rastersysteem: Geharmoniseerde multiresolutieraster met een gemeenschappelijk beginpunt en gestandaardiseerde plaats en grootte van de gridcellen.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

This document defines the implementation requirements and recommendations and describes the implementation guidelines for INSPIRE Discovery Services to fulfil the requirements of the INSPIRE directive and the Regulation on INSPIRE Network Services, Annex II Discovery Services.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

This document defines the implementation requirements and recommendations and describes the implementation guidelines for INSPIRE View Services to fulfil the requirements of the INSPIRE directive and the Regulation on INSPIRE Network Services, Annex III View Services.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

This document defines the implementation requirements and recommendations and describes the implementation guidelines for INSPIRE View Services to fulfil the requirements of the INSPIRE directive and the Regulation on INSPIRE Network Services, Annex III View Services.

Beheerder:
INSPIRE
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

Metadata zorgt ervoor dat datasets en services op specifieke kenmerken te vinden zijn. Het  INSPIRE metadataprofiel beschrijft de vereisten voor de metadata voor INSPIRE. Deze vereisten zijn ook opgenomen in de Nederlandse profielen, zodat met het Nederlandse profiel zowel aan de Europese INSPIRE als de Nederlandse vereisten voldaan kan worden. Het profiel voor metadata is gebaseerd op EN ISO 19115 en EN ISO 19119.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

Kabels en Leidingen

Het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling voor werkzaamheden van grondroerders. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).

Beheerder:
Kadaster
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Kadastrale percelen

Het Informatiemodel Kadaster (IMKAD) is het informatiemodel van de Basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken.

Beheerder:
Kadaster
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Linked open data

SPARQL is een veelgebruikte taal op internet. Om ook geo-informatie met deze taal te kunnen verwerken heeft OGC een GeoSPARQL ontwikkeld. De 'gewone' SPARQL wordt beheerd door het W3C.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Een raamwerk voor het beschrijven van bronnen als linked data

Beheerder:
W3C
Type:
Raamwerk
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

SPARQL is een veelgebruikte taal op internet. Naast het 'gewone' SPARQL van het W3C is er ook GeoSPARQL van OGC.

Beheerder:
W3C
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Metadata

Metadata zorgt ervoor dat datasets en services op specifieke kenmerken te vinden zijn. Het  INSPIRE metadataprofiel beschrijft de vereisten voor de metadata voor INSPIRE. Deze vereisten zijn ook opgenomen in de Nederlandse profielen, zodat met het Nederlandse profiel zowel aan de Europese INSPIRE als de Nederlandse vereisten voldaan kan worden. Het profiel voor metadata is gebaseerd op EN ISO 19115 en EN ISO 19119.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Faseert uit
Geldig van/tot
24 september 2013 / 19 november 2019
Versie:
Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
9 november 2017/geen einddatum
Versie:
Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Faseert uit
Geldig van/tot
24 september 2013 / 19 november 2019
Versie:

Deze standaard richt zich op het beschrijven van services op ruimtelijke datasets en dataset series. Het bevat de semantische beschrijving van verplichte metadata elementen van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft ook de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. 

Wanneer je dit profiel toepast op INSPIRE services, voldoe je gelijk ook aan de INSPIRE verplichtingen voor metadata. 

Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
9 november 2017/geen einddatum
Versie:

Metingen en Waarnemingen

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

De OGC standaard SensorThings API is een standaard die bedoeld is voor Internet of Things applicaties. Het is een lichtgewicht, eenvoudige interface specificatie, gebaseerd op REST en JSON, waarmee applicatieontwikkelaars via het web kunnen communiceren met apparaten die verbonden zijn aan het internet, zoals sensoren. De SensorThings API zorgt ervoor dat ontwikkelaars de protocollen van de verschillende apparaten niet meer hoeven te kennen. Deel 1: Sensing Standard is bedoeld om observaties en metagegevens van sensoren te kunnen opvragen via het web.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
API
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
Gepubliceerd als OGC standaard op 26 juli 2016

OpenGIS® Observations and Measurements (O&M) is een standaard voor het beschrijven van observaties en metingen. Deze observaties en metingen zijn weer gekoppeld aan een locatie. Met O&M is het mogelijk om observaties en metingen in een internationaal model te modelleren en uit te wisselen. INSPIRE maakt hier gebruik van voor een aantal thema’s en ook IM Metingen voor de domeinen Bodem en Water is op O&M gebaseerd.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Natuurbeheer

IMAER is het informatiemodel van AERIUS: een rekeninstrument ontwikkeld door de Nederlandse overheid voor ondersteuning van milieuberekeningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Momenteel ondersteunt AERIUS al de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de PAS. IMAER bevat een schematische weergave van de afspraken over begrippen en definities van data die worden gebruikt bij milieuberekeningen over de fysieke leefomgeving. Het informatiemodel is technisch uitgewerkt in GML, het bestandsformaat waar AERIUS mee werkt.

Beheerder:
RIVM
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens.

Beheerder:
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig
Versie:
4.0

Openbare Orde en Veiligheid

De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart.

Beheerder:
Brandweer Nederland
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.0
Bijlage(n) bij deze standaard: PDF icon rapporttoepassingsmodelsf0versie1.0.pdf

Het informatiemodel voor de Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV), inclusief de uitwerking van de deelmodellen voor de ramptypen verkeersongeval op de weg, brand grote gebouwen en hoogwatersituaties.

Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1

UML-model van het informatiemodel voor de Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV)

Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1

Voor de visualisatie van objecten in de sector Openbare Orde en Veiligheid zijn cartografie standaarden ontwikkeld.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Overzicht in Excel van de IMOOV symbolen met omschrijving.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Niet van toepassing

De IMOOV symbolen zijn in verschillende formaten te downloaden.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Niet van toepassing

Ruimtelijke Ordening

Standaard voor de ruimtelijke ordening waarin de plannen, visies, besluiten e.d. met hun objecten zijn gedefinieerd. Het IMRO is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 oktober 2012 / geen einddatum
Versie:
1.2

Standaard die het mogelijk maakt om teksten van ruimtelijke instrumenten objectgericht op te bouwen. Als zowel de geometrie (de kaart) als de tekst uit objecten bestaat, kunnen relaties worden gelegd tussen deze objecten. Het is dan mogelijk om vanuit de digitale verbeelding rechtstreeks naar de bijbehorende tekst te gaan, en omgekeerd: van tekst rechtstreeks naar de bijbehorende verbeelding. IMROPT2012 beschrijft de manier waarop objectgerichte planteksten worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012.

Toepassen van IMROPT2012 is verplicht als u planteksten in objectgerichte vorm (XML) beschikbaar wilt stellen. Het IMROPT is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 oktober 2012 / geen einddatum
Versie:
1.1

De Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur (PRAMvB2012) is een toelichting op het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) voor de ruimtelijke instrumenten amvb en de ministeriële regeling. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van de oorspronkelijke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling worden geraadpleegd.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017/ geen einddatum
Versie:
1.1.4

De Praktijkrichtlijn Analoge Bestemmingsplankaart (PRABPK2012) is een praktijkrichtlijn bij de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. Deze praktijkrichtlijn geeft richtlijnen voor de opmaak van de analoge bestemmingsplankaart.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
14 december 2015 / geen einddatum
Versie:
1.3

Deze praktijkrichtlijn is een toelichting op het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) en de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2012) voor het bestemmingsplan, inpassingsplan (voor provincie en Rijk) en Rijksbestemmingsplan. De praktijkrichtlijn gaat onder meer in op de objecten en de bijbehorende attributen die in de standaard staan. Deze praktijkrichtlijn gaat ook nader in op gedeeltelijke herzieningen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, parapluplannen.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017 / geen einddatum
Versie:
1.3.4

De Praktijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012). Uitgangspunt voor deze praktijkrichtlijn zijn alle gegevens die in de vorm van een gebiedsgericht besluit worden vastgesteld. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan vanuit de gegevensset de inhoud van het oorspronkelijke gebiedsgerichte besluit worden geraadpleegd. De PRGB2012 is van toepassing op de instrumenten: aanwijzingsbesluit (proactieve aanwijzing),  beheersverordening, exploitatieplan, gerechtelijke uitspraak, omgevingsvergunning, (voormalig Wro projectbesluit), reactieve aanwijzing, voorbereidingsbesluit.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017 / geen einddatum
Versie:
1.3.4

De Praktijkrichtlijn voor Planteksten is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten. Deze standaard maakt het mogelijk om de teksten van ruimtelijk instrumenten objectgericht op te bouwen. Deze praktijkrichtlijn beschrijft de manier waarop objectgerichte planteksten kunnen worden opgebouwd en uitgewisseld binnen de RO Standaarden 2012.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
14 december 2015 / geen einddatum
Versie:
1.2.1

De Praktijkrichtlijn Provinciale Verordening is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO2012) voor wat betreft provinciale verordeningen. Op basis van deze praktijkrichtlijn kan te allen tijde vanuit de gegevensset de inhoud van de oorspronkelijke provinciale verordening worden geraadpleegd.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017 / geen einddatum
Versie:
1.1.4

De Praktijkrichtlijn Structuurvisies is een toelichting op het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening voor wat betreft gemeentelijke, provinciale en rijks  structuurvisies.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017 / geen einddatum
Versie:
1.1.3

Toelichting bij de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke instrumenten (STRI2012). De opbouw van deze praktijkrichtlijn is identiek aan de opbouw van de STRI2012. Ieder hoofdstuk in deze praktijkrichtlijn vormt een toelichting op het corresponderende hoofdstuk in de STRI2012.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
25 oktober 2017 / geen einddatum
Versie:
1.4.1

De STRI2012 geeft de vereisten voor beschikbaarstelling voor de in het IMRO gedefinieerde plannen, visies, besluiten e.d.. De STRI is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 januari 2015 / geen einddatum
Versie:
2.0

De vereisten voor de digitale verbeelding en indeling planregels van bestemmingsplannen, uitwerking- en wijzigingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsplannen. De SVBP is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beheerder:
Geonovum
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 oktober 2012 / geen einddatum
Versie:
1.3.1

Bijlage bij Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012). De bijlage is aangevuld met militair oefenterrein en hiermee gelijk getrokken met het implementatiebestand van IMRO2012 en de lijst van functieaanduidingen gebruikt door de Validator. In de nieuwsbrief Wro Digitaal van november meer nieuws hierover.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Toelichting
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
9 december 2014 / geen einddatum

Sensoren

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

De OGC standaard SensorThings API is een standaard die bedoeld is voor Internet of Things applicaties. Het is een lichtgewicht, eenvoudige interface specificatie, gebaseerd op REST en JSON, waarmee applicatieontwikkelaars via het web kunnen communiceren met apparaten die verbonden zijn aan het internet, zoals sensoren. De SensorThings API zorgt ervoor dat ontwikkelaars de protocollen van de verschillende apparaten niet meer hoeven te kennen. Deel 1: Sensing Standard is bedoeld om observaties en metagegevens van sensoren te kunnen opvragen via het web.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
API
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
Gepubliceerd als OGC standaard op 26 juli 2016

OpenGIS® Observations and Measurements (O&M) is een standaard voor het beschrijven van observaties en metingen. Deze observaties en metingen zijn weer gekoppeld aan een locatie. Met O&M is het mogelijk om observaties en metingen in een internationaal model te modelleren en uit te wisselen. INSPIRE maakt hier gebruik van voor een aantal thema’s en ook IM Metingen voor de domeinen Bodem en Water is op O&M gebaseerd.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

The SOS standard is applicable to use cases in which sensor data needs to be managed in an interoperable way.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

The OpenGIS® Sensor Planning Service Interface Standard (SPS) defines interfaces for queries that provide information about the capabilities of a sensor and how to task the sensor.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Services

Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Faseert uit
Geldig van/tot
24 september 2013 / 19 november 2019
Versie:

Nederlands profiel versie 1.0 voor ISO 19128 versie 1.3 voor WMS. De meest actuele versie van deze standaard is versie 1.1. Versie 1.0 wordt nog tot 1 mei 2016 ondersteund.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Faseert uit
Geldig van/tot
geldig tot 1 mei 2016
Versie:
1.0

Nederlands profiel versie 1.1 voor ISO 19128 versie 1.3 voor WMS. Deze versie is op 1 mei 2015 ingegaan.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
geldig vanaf 01-05-2015
Versie:

Dit is het Nederlands profiel versie 1.0.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. Deze versie wordt nog tot 1 mei 2016 ondersteund. De meest actuele versie is versie 1.1

Beheerder:
Geonovum
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Faseert uit
Geldig van/tot
geldig tot 1 mei 2016
Versie:
1.0.1

Dit is het Nederlands profiel versie 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
geldig vanaf 01-05-2015
Versie:

Deze standaard voor WebMapServices beschrijft drie acties: de eerste actie is het teruggeven van metadata, de tweede actie is het teruggeven van een kaart en een optionele derde actie is het teruggeven van informatie over specifieke onderdelen die op de kaart staan. WebMapServices kunnen worden aangeroepen met behulp van een standaard webbrowser.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.3.0
Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Standaard voor het koppelen van administratieve gegevens in tabelvorm uit de ene bron met geometrie uit een andere bron.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.0
Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
2.0
Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1
Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Deze praktijkrichtlijn beschrijft hoe binnen Nederlandse toepassingen tiling op uniforme wijze ingezet kan worden. Deze richtlijn is in 2012 aangepast op de meest recente ontwikkelingen rond de Europese richtlijn INSPIRE.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Richtlijn
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1

The SOS standard is applicable to use cases in which sensor data needs to be managed in an interoperable way.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

The OpenGIS® Sensor Planning Service Interface Standard (SPS) defines interfaces for queries that provide information about the capabilities of a sensor and how to task the sensor.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Topografie

TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk.

Beheerder:
Kadaster
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Visualisatie

Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
18 november 2010 / geen einddatum
Versie:
1.0.1
Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
18 november 2010 / geen einddatum
Versie:
1.0
Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
18 november 2010 / geen einddatum
Versie:
1.0

OWS Context is generiek van opzet en kan worden toegepast in WMS, WFS of WCS clients om de status van een client vast te leggen. Denk aan een combinatie van een aantal WMS services, (subset) van een legenda, layers (styles, formats), inzoom schaal, etc. Deze situatie kan op een client worden opgeslagen en worden uitgewisseld naar andere clients zodat een andere persoon naar precies hetzelfde kan kijken. 

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Styled Layer Descriptor (SLD) is een standaard voor visualisatie.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Services
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1.0

Symbology Encoding (SE) bevat mechanismen voor legenda’s en symbolen.

Deze standaard is ook bekend onder de naam ISO 19117 Geographic Information – Portrayal OpenGIS Styled Layer Descriptor Implementation Specification, version 1.1.0.

Beheerder:
Open Geospatial Consortium (OGC)
Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Versie:
1.1.0

Voor de visualisatie van objecten in de sector Openbare Orde en Veiligheid zijn cartografie standaarden ontwikkeld.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig

Overzicht in Excel van de IMOOV symbolen met omschrijving.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Niet van toepassing

De IMOOV symbolen zijn in verschillende formaten te downloaden.

Type:
Symbolen
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Niet van toepassing

Het publiceren van geo-informatie op een overheidswebsite en tegelijkertijd voldoen aan de Webrichtlijnen is zeker mogelijk. De principes, vuistregels en tips in deze handreiking helpen u om dit in de praktijk te brengen.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
12 januari 2015 / geen einddatum
Versie:
2.0 bèta (vorige versie)

Water

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

IMSW omvat de basisinformatie die nodig is voor locatie en herkenning van afvalwatersystemen en onderdelen daarvan. Het informatiedetail is toegespitst op de werkprocessen waar de ligging van stedelijk waterobjecten een rol in speelt.

Beheerder:
Stichting RIONED
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Niet van toepassing
Versie:
in ontwikkeling

Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).  

Beheerder:
Informatiehuis Water (IHW)
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Wegen en verkeer

CROW werkt met een groot aantal partijen aan het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV). Het IMWV is een afsprakenstelsel. Met dit afsprakenstelsel willen we bereiken dat alle wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger.

Beheerder:
CROW
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Concept