BGT berichtenverkeer versie 1.0

Deze standaard beschrijft de uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens tussen bronhouder, SVB-BGT en LV-BGT.

Dit document beschrijft de uitwisseling van berichten in het BGT berichtenverkeer; de StUF-Geo IMGeo berichten in dit berichtenverkeer zijn in detail beschreven in de berichtencatalogus.

Op deze twee documenten is de technische implementatie in de vorm van berichtenschema’s (XSD’s) en servicebeschrijvingen (WSDL’s) gebaseerd. De inhoud van de berichten wordt bepaald door de Gegevenscatalogus BGT en de Gegevenscatalogus IMGeo.

In de werkafspraak StUF-Geo IMGeo berichtschema 1.2 wordt vastgelegd met welke versie van het berichtschema de berichten uitgewisseld dienen te worden: alle berichten met StUF-Geo IMGeo versie 1.1.1 met uitzondering van het vooraankondingsverzoek met StUF-Geo IMGeo versie 1.2.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Uitwisselingsformaat
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Geldig van/tot
Januari 2015 / geen einddatum
Versie: