Gegevenscatalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Om digitale uitwisseling van deze informatie mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt over hoe informatie moet worden vastgelegd. Deze afspraken vindt u in de Gegevenscatalogus BAG. Het informatiemodel voor de BAG is geënt op de principes van NEN3610.

Beheerder:
Kadaster
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Concept
Versie:
0.99