Informatiemodel Basisregistratie Ondergrond (IMBRO)

Het informatiemodel Basisregistratie Ondergrond (IMBRO) zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. Dit model is in ontwikkeling. Kijk voor de actuele informatie op http://bro.pleio.nl

Beheerder:
TNO
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).

Zie

BroInfo