Informatiemodel Metingen (IM Metingen)

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is ontwikkeld voor metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water.

Beheerder:
SIKB
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Status:
Geldig

Het informatiemodel Metingen (IM Metingen) is op initiatief van SIKB en het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van metingen en waarnemingen  in de domeinen Bodem en Water. IM Metingen is gebaseerd op de standaard OpenGIS® Observations and Measurements.