INSPIRE Dataspecificaties

In de INSPIRE dataspecificaties (informatiemodellen) staan de afspraken die digitale uitwisseling van data over de leefomgeving tussen Europese lidstaten mogelijk maakt. Deze data is relevant voor het op- of bijstellen van milieubeleid en de monitoring van de leefomgeving. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie publiceert deze dataspecificaties. De link Download deze standaard, leidt u dan ook naar de betreffende locatie op de website van het JRC. Zo heeft u altijd de actuele versie van de dataspecificatie bij de hand.

Beheerder:
Europese Commissie - JRC
Type:
Dataspecificatie/informatiemodel
Wettelijk verplicht:
Ja
Status:
Geldig
Bijlage(n) bij deze standaard: Overzicht definities INSPIRE thema's

INSPIRE-data is verdeeld over 34 thema's. Voor al deze thema's zijn er dataspecificaties: Administratieve eenheden, Adressen, Atmosferische omstandigheden, Beschermde gebieden, Bodem, Bodemgebruik, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, Faciliteiten voor productie en industrie, Gebieden met natuurrisico’s, Gebiedsbeheer: gebieden met beperkingen, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Gebouwen, Geografisch rastersysteem, Geografische namen, Geologie, Hoogte, Hydrografie, Kadastrale percelen, Landgebruik, Menselijke gezondheid en veiligheid, Meteorologische geografische kenmerken, Milieubewakingsvoorzieningen, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Oceanografische geografische kenmerken, Orthobeeldvorming, Spreiding van de bevolking – demografie, Statistische eenheden, Systemen voor verwijzing door middel van coördinaten, Vervoersnetwerken.