Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 services 2.0.0

Deze standaard richt zich op het beschrijven van services op ruimtelijke datasets en dataset series. Het bevat de semantische beschrijving van verplichte metadata elementen van een service op een dataset of dataset serie. Dit metadata profiel beschrijft ook de encoding van de metadata van een service zodat de uitwisseling tussen machines of mens en machine kan plaats vinden. 

Wanneer je dit profiel toepast op INSPIRE services, voldoe je gelijk ook aan de INSPIRE verplichtingen voor metadata. 

Beheerder:
Geonovum
Type:
Metadata
Wettelijk verplicht:
Pas toe leg uit
Status:
Geldig
Geldig van/tot
9 november 2017/geen einddatum
Versie: