Visualisatie BGT|IMGeo handreiking versie 2.0 - met bijlagen

De Handreiking Visualisatieregels beschrijft hoe BGT/IMGeo objecten op een kaart weergegeven kunnen worden. Door deze visualisatieregels toe te passen, ontstaat er op landelijk niveau een eenduidig beeld bij de visualisatie van BGT|IMGeo bestanden.De visualisatie van de BGT|IMGeo is geen onderdeel van het informatiemodel, maar een apart aspect.

Beheerder:
Geonovum
Type:
Handreiking
Wettelijk verplicht:
Nee
Status:
Geldig
Geldig van/tot
1 juni 2016/ geen einddatum
Versie:

In deze 2.0 versie van de Handreiking is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  • Alle puntsymbolen op alle schaalniveau’s zijn  aangepast waardoor er minder afdekking van de onderliggende informatie is gerealiseerd en er meer onderscheid bestaat tussen de verschillende objecttypen.
  • Voor een betere zichtbaarheid bij m.n. de standaardvisualisatie is er een halo om elk symbool gecreëerd. Door dit halo is de nieuwe symbolenset niet meer in TTF beschikbaar.

Verder zijn de volgende drie onvolkomendheden in deze versie opgelost:

  • Symbool voor paal is toegevoegd, deze ontbrak in vorige versie;
  • De sensor type detectielus met punt- of lijngeometrie worden beide nu correct gevisualiseerd;
  • Het ondersteunend waterdeel type oever heeft nu een afwijkende kleur t.o.v. het naastliggende waterdeel.

Tot slot zijn er twee werkafspraken m.b.t. de visualisatie in deze richtlijn verwerkt:

  • De vermelding van de kruinlijn bij vlakvormige objecten voor een juiste visualisatie van het kruinlijnsymbool;
  • Op welke wijze de rotatiehoek moet worden vermeld voor een juiste visualsiatie van de nummeraanduiding(reeks) in panden en voor een juiste visualisatie van de de naam van openbare ruimten.