Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 17 september 2014 |
  Geonovum heeft zich aangemeld voor het predicaat 'uitstekend beheerder' voor de geo-standaarden die op de pas toe of leg uit lijst staan van het Forum Standaardisatie. De externe blik van het bureau forum standaardisatie heeft ons geholpen om een aantal punten scherper neer te zetten.
 • 5 september 2014 |
  Van camera tot verkeerslus en van snuffelpaal tot smart phone... Onze wereld zit vol sensoren. Hoe gebruiken we deze sensoren? Bijvoorbeeld voor een schonere of veiliger stad? Welke standaarden zijn nodig om de gegevens goed te kunnen gebruiken? En hoe ga je slim en verantwoord om met de enorme hoeveelheid data die sensoren opleveren?
 • 1 september 2014 |
  Voor het automatisch uitwisselen van gegevens van BAG-objecten tussen IMGeo en BAG zijn afspraken nodig. Deze worden vastgelegd in een koppelvlak-specificatie. In een werkgroep met verschillende leveranciers van BAG en BGT/Geo-applicaties heeft de werkgroep Geo-BAG in samenwerking met Geonovuom en KING het berichtenverkeer tussen BAG en IMGeo uitgewerkt. Resultaat is de conceptversie van een koppelvlak-specificatie. Deze koppelvlak-specificatie is vastgelegd in een functioneel ontwerp waarin het StUF-gebaseerde berichtenverkeer tussen BAG en IMGeo wordt beschreven.
 • 29 augustus 2014 |
  Voor internationale geo-standaarden voor metadata, WMS en WFS zijn Nederlandse profielen opgesteld. Deze profielen geven een op Nederland toegesneden verdere invulling aan de standaarden. Ook de Europese richtlijn INSPIRE stelt aanvullende eisen aan de internationale standaarden. Verscheidene data- en serviceproviders hebben zowel met de Nederlandse profielen als met de INSPIRE eisen te maken.
 • 28 augustus 2014 |
  Het wijzigingsproces voor de standaard van digitale welstandsnota’s (IMWE) is in volle gang. De eerste helft van 2014 stond in het teken van het vernieuwen van de standaard. Deze periode van het wijzigingsproces was sterk technisch ingestoken. Geonovum heeft samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een aantal eisen gesteld aan de nieuwe standaard:

Pagina's