Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 29 oktober 2014 |
  Provero, vereniging voor digitale aspecten in het omgevingsrecht, organiseert op 11 november 2014 een bijeenkomst met als titel ‘De Omgevingswet, terug naar de zandbak’. Tijdens de bijeenkomst worden diverse (digitale) aspecten en instrumenten van de Omgevingswet belicht en worden voorbeelden getoond van de manier waarop digitale geo-informatie in het kader van de Omgevingswet kan worden ingezet. Deze bijeenkomst richt zich op iedereen die in de praktijk van de fysieke leefomgeving werkzaam is.
 • 27 oktober 2014 |
  Op 25 en 26 november vindt de GeoBuzz plaats, een congres met beurs over geo-informatie.  U vindt Geonovum:
 • 17 oktober 2014 |
  Op 26 november gaan we weer van start met een nieuwe bijeenkomst van het Platform Linked Data Nederland. De bijeenkomst start met een introductie in Linked Data, zodat iedereen een vertrekpunt heeft om de verschillende sprekers de rest van de dag te kunnen volgen. Verder kunt u rekenen op een interessante combinatie van internationale sprekers (zoals Prof.dr. Sören Auer) en sprekers uit onze eigen community zoals Arjen Santema (Kadaster) over semantiek, Linda van den Brink (Geonovum) over de BGT als linked data en Dimitri van Hees (Freshheads) over zijn ervaringen met SPARQL.
 • 17 oktober 2014 |
  Op woensdag 15 oktober werd bij de gemeente Leiden een feestje gevierd: als één van de eerste gemeenten van Nederland en als eerste grote gemeente, heeft Leiden een complete BGT aangeleverd aan de Landelijke Voorziening van de BGT. Namens het SVB-BGT overhandigde Albert Tieken een speciale oorkonde aan wethouder Marleen Damen van Leiden.
 • 15 oktober 2014 |
  De Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 is gewijzigd. Met de publicatie in de Staatscourant op 13 oktober 2014, treedt de nieuwe versie van de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten, de STRI2012 versie 2.0, per 1 januari 2015 in werking. Deze standaard is onderdeel van de RO Standaarden 2012.

Pagina's