Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 24 april 2014 |
  Op woensdag 11 juni 2014 is er een Open Data Estafette Duurzame Energie. Eind vorig jaar is het Energieakkoord gesloten. Dit Energieakkoord moet inhoud geven aan de ambitie om onze maatschappij te verduurzamen. Wij nodigen u van harte uit aan te schuiven bij deze bijeenkomst. Sprekers zijn onder andere Ed Nijpels (voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord) en prof. Nico Baken (TU Delft). Ook zijn er diverse workshops en lezingen over open data in relatie tot verschillende energiethema’s. Jan van Oorschot (Directeur Klant & Markt, Liander) is dagvoorzitter.
 • 18 april 2014 |
  Op 3 april is Making Sense for Society | Living Lab for the Internet of Everything van start gegaan. Het living lab is een open platform voor bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Vanuit het lab worden gezamenlijke vragen en knelpunten rond het Internet of Everything opgepakt. Ook organiseert het lab regelmatig bijeenkomsten. Hierbij is iedereen van harte welkom. De eerste bijeenkomst had plaats op 3 april bij het RIVM in Bilthoven. Om een grote groep mensen op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen dit living lab, is een digitale nieuwsbrief opgezet.
 • 18 april 2014 |
  Op 10 april 2014 presenteerden het Ministerie van IenM, GeoBusiness Nederland en NCG de gemeenschappelijke visie van overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst van de geosector. GeoSamen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. De visie
 • 18 april 2014 |
  Ieder kwartaal publiceert het Programmabureau BGT de voortgang van de transitie naar de BGT in een monitorrapportage. De nieuwste versie, van april 2014, is nu te downloaden. 
 • 16 april 2014 |
  Ook benieuwd naar wat Linked Data u kan bieden? En u heeft een (open) dataset? Meldt uw dataset dan nu aan om er Linked Data van te maken. Experts Dimitri van Hees (Freshheads), John Walker (Semaku) en Thijs Brentjens (Brentjens Geo-ICT) van het Platform implementatie Linked Open Data, kijken graag naar uw dataset om te kijken of zij er Linked Data van kunnen maken.

Pagina's