Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 9 februari 2016 |
  IMAER, het informatiemodel van AERIUS - het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof die vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden ondersteunt - voldoet aan de NEN3610-norm voor geo-informatiemodellen. De conformiteitstoets werd uitgevoerd door Geonovum. Na de succesvolle toets is IMAER opgenomen in het register voor geo-standaarden.
 • 2 februari 2016 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkelt en nu ter consultatie ligt is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). LandInfra is een conceptueel model voor het uitwisselen van informatie rondom land en infrastructuur. Het definieert concepten voor de grond, weg, en waterbouwwereld en is toepasbaar op de gehele levenscyclus van gebouwde objecten: planning, ontwerp, bouw, operatie, beheer, en sloop.
 • 1 februari 2016 |
  Op 1 februari 2016 is Steven Luitjens, Peter Welling opgevolgd als voorzitter van het bestuur van Geonovum. Steven Luitjens is momenteel kwartiermaker van de nieuwe directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij onder andere directeur van Logius en gaf hij leiding aan het programma Stroomlijning Basisregistraties.
 • 31 januari 2016 |
  Na een testperiode in oktober vorig jaar, is in december de online ETF-validator voor webservices live gegaan. Met deze ETF-validator kan je WMS, WFS en Atom services online testen op de INSPIRE eisen voor View en Download Services. WMS en WFS services kunnen met de online validator ook tegen de Nederlandse profielen getoetst worden.
 • 27 januari 2016 |
  In de editie van Wro Digitaal van januari aandacht voor de ontwikkelingen bij Ruimtelijkeplannen.nl. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit informeert u over de ontwikkelingen rondom de voorziening voor digitale welstandsnota's die zij de afgelopen jaren in beheer had. En gaan we in op zaken uit de praktijk zoals dossierstatus vs. planstatus en geconsolideerde plannen. 

Pagina's