Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 29 juni 2016 |
  Van 13 tot en met 15 juni werd er een ISO/TC 211 overleg georganiseerd in Noorwegen. ISO/TC 211 is verantwoordelijk voor de ISO Standaarden voor geografische informatie. Geonovum behartigt de Nederlandse belangen voor geo-standaarden in dit committee. Paul Janssen was namens ons aanwezig en schreef een kort verslag dat u hieronder kunt downloaden.
 • 29 juni 2016 |
  Zowel het geodomein als de BIM-wereld werkt aan het inwinnen en verwerken van 3D-data. Wat hebben deze beide sectoren elkaar te bieden? Om dit te verkennen organiseerden Geonovum, GeoBusiness Nederland en het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) op 14 juni een inspiratiesessie.  
 • 14 juni 2016 |
  Om view- en downloadservices te controleren op de toepassing van de Nederlandse profielen en de INSPIRE standaarden, is naast een online versie ook een offline versie beschikbaar. Deze offline versie is met name handig voor organisaties die heel vaak of hele omvangrijke services beschikbaar stellen. Van de offline versie is de nieuwe versie, versie 1.5.1 nu te downloaden. De offline versie is gemaakt op dezelfde tooling die Geonovum vanaf 1 juli voor al haar validators gaat gebruiken.
 • 12 juni 2016 |
  De INSPIRE nieuwsbrief van juni geeft een overzicht van berichten rond de invoering van de Europese INSPIRE richtlijn in Nederland. In deze editie is er onder meer aandacht voor de Nederlandse kosten-baten analyse van INSPIRE, leest u over de nieuwe Validator en de kennissessie die in mei over dit onderwerp is gehouden. En kondigen we de nieuwe kennissessie over ruimtelijke datadiensten aan. Bekijk de nieuwsbrief
 • 11 juni 2016 |
  De komende twintig jaar staat Nederland voor een aantal grote opgaven die de Omgevingswet mede mogelijk moet maken. Bijvoorbeeld de bouw van een miljoen woningen. Voor een succesvolle implementatie en uitvoering van die Omgevingswet is het absoluut noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan de hand van standaarden, vertelt Henk van 't Land op Gemeente.nu.

Pagina's