Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 27 augustus 2015 |
  "Gemeenten waren vorig jaar vooral druk bezig met de urgente zaken rond de decentralisaties. Maar nu is het toch tijd om verder te kijken,"  dat blogde Rien Stor van Geonovum op 24 augustus op Gemeente.nu. Rien Stor houdt zich samen met Paul Padding bezig met het beter benutten van geo-informatie in het sociale domein. Zijn blog is nu ook op onze website te lezen
 • 21 augustus 2015 |
  Geonovum ziet het Web als belangrijk publicatiekanaal voor locatie-informatie en wil graag dat locatie-informatie goed toegankelijk is voor web ontwikkelaars zonder specifieke geo-ICT kennis. Daarom organiseren wij een testbed waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor het publiceren van locatie-data als bruikbaar en integraal onderdeel van het web. Geonovum wil graag de markt betrekken om binnen dit testbed vier onderzoeksvragen te beantwoorden. De organisatie en achtergrond van het testbed en de vier onderzoeksvragen zijn beschreven in een Invitation to Tender.
 • 19 augustus 2015 |
  Alle leveranciers van BGT bronhouderssoftware, zijn nu in staat berichten van het SVB-BGT in te lezen. Begin augustus is het laatste BGT bronhoudersoftware pakket met succes door de certificeringstoets BGT-UITGEBREID gekomen. In de zomer van 2015 zijn in totaal zeven leveranciers gecertificeerd met hun BGT bronhoudersoftware op het niveau UITGEBREID. Het gaat om pakketten van Crotec, Esri, GISkit, Grontmij, Hawar IT, Nedgraphics en Vicrea.
 • 11 augustus 2015 |
  Eind juli heeft Kadaster via PDOK haar eerste volgens de eisen van de Europese INSPIRE richtlijn geharmoniseerde dataset ontsloten. Dit betekent dat elk adres in Nederland nu volgens dezelfde kenmerken is opgeslagen als adressen in andere EU lidstaten. Hierdoor kunnen Nederlandse adressen gekoppeld en vergeleken worden met adressen van andere lidstaten. Zo ontstaat er een Europese adressengids. Dit is handig voor grensoverschrijdende producten, projecten en onderzoeken.
 • 22 juli 2015 |
  Nu steeds meer mensen met de BGT|IMGeo aan de slag zijn, heeft Geonovum van verschillende kanten het verzoek gekregen de visualisatierichtlijnen van de BGT nog eens onder de loep te nemen. De nieuwe voorstellen leggen wij graag aan u voor. Samen met vertegenwoordigers uit het werkveld is de afgelopen maanden gewerkt aan:

Pagina's