Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 1 maart 2015 |
  Binnen de overheid zijn verschillende berichtenstandaarden in gebruik. Zo zijn er de sectorspecifieke standaarden zoals StUF, SuwiML, Digikoppeling en de Geo-standaarden die veelal eigen berichtspecificaties definiëren. Deze standaarden hebben eigen doelgroepen maar er is behoefte om deze standaarden voor het stelsel van basisregistraties beter met elkaar te laten werken.
 • 1 maart 2015 |
  In de INSPIRE nieuwsbrief van het IPO gaf Cees Moons een interview over de relatie tussen de digitalisering van de Omgevingswet en INSPIRE. Cees Moons is programmamanager van GOAL bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en nauw betrokken geweest bij de programmadefinitie voor de Laan van de Leefomgeving en nu bij het inregelen van de uitvoering en de governance. Interview door Sytske Postma - Nieuwdenkers, met dank aan IPO en Cees Moons
 • 26 februari 2015 |
  Bij BGT|IMGeo bronhouders bestaat de behoefte om meer gegevens bij te houden en uit te wisselen richting de interne afnemers (bijv. groenbeheer, wegbeheer) dan nu in BGT|IMGeo standaarden mogelijk is. Het kan daarbij gaan om andere domeinwaarden voor plus-classificaties (bijv. een ‘biggenrug’ als typering van een weginrichtings-element ) of om andere attribuutgegevens (bijv. ‘snoeihoogte’ van een groenvoorziening) van BGT|IMGeo objecten.
 • 26 februari 2015 |
  Hoe maakt u uw stad efficiënter, slimmer en leuker met geo-informatie? Dat is het thema waarmee diverse overheids- en kennisorganisaties dit jaar op 22 en 23 april op Overheid 360º staan. Zij heten u van harte welkom in het stadshart van Nieuw-Durperdam: een pop-up city op het kruispunt van de Laan van de Leefomgeving en het Smart City plein.
 • 19 februari 2015 |
  Ook benieuwd naar de LOD Laundromat? Of benieuwd hoe Waternet Linked Data inzet, of toch de toepassingen van Linked Data in de vreemdelingenketen, de agro-food sector of toch de logistiek? Het komt allemaal aan bod, en nog veel meer! Op 2 april is er weer een symposium van het Platform Linked Data. Deze keer te gast bij Waternet in Amsterdam. Neem een kijkje in het programma en meldt u aan!

Pagina's