Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 26 augustus 2016 |
  Op 28 september organiseren Duo, Kennisnet en het Platform Linked Data Nederland de conferentie Onderwijs en Linked Data – de stand van zaken. Wij zijn te gast bij Beeld en Geluid in Hilversum waar diezelfde ochtend het gerelateerde event: Geo en Erfgoed plaatsvindt. Zie voor meer informatie daarover de website van de museumvereniging.
 • 24 augustus 2016 |
  Hoe gaat verschillende software om met fouten in 3D-data? In een experiment uitgevoerd door OGC, SIG3D (Duitsland) en EuroSDR is deze vraag onder de loep genomen. De uitkomsten van het experiment worden gebruikt om de CityGML standaard te verfijnen.
 • 21 augustus 2016 |
  Op 15 november organiseren 3D Doorbraak (ochtendprogramma) en AHN (middagprogramma) een nationaal 3D symposium. Ruim anderhalf jaar na de aftrap is het Doorbraak 3D initiatief toe aan een volgende fase. In het ochtendprogramma komen de 3D doorbraken van de afgelopen jaren aan bod. Ook laten we zien hoe de activiteiten van het Doorbraak3D een vervolg krijgen in het  overheidsprogramma 3D dat momenteel in oprichting is. In dit programma worden de vrijblijvende verkenningen die binnen Doorbraak3D zijn gedaan, onder regie en in samenhang opgepakt.
 • 18 augustus 2016 |
  Op 6 september vindt het Geo Gebruikersfestival plaats. Deze dag vol presentaties, demonstraties en workshops staat geheel in het teken van het gebruik van overheidsdata en -voorzieningen. Het is een moment waarop overheidsorganisaties elkaar laten zien hoe zij de mogelijkheden benutten. Ook is er aandacht voor het aankaarten van issues en het oplossen daarvan. Onder meer tijdens de verschillende gebruikersoverleggen.
 • 17 augustus 2016 |
  Sinds 16 augustus vindt u bij PDOK de OpenTopo-kaarten van de hulpdiensten Fysieke Veiligheid. OpenTopo is een gedetailleerd topografische weergave van Nederland, opgebouwd uit open databronnen, waaronder de TOP10NL (Basisregistratie Topografie), de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), OpenStreetMap (OSM) en de Provinciale Risicokaart.

Pagina's