Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 23 mei 2017 |
  Op 20 en 21 juni organiseren EuroGeographics, EuroSDR en Geonovum een workshop over INSPIRE extensies in Parijs. In deze workshop worden internationaal ervaringen gedeeld over het aanpassen van INSPIRE-data-modellen aan specifieke (nationale) werkprocessen. Verneem alle tips, tricks, best practices over hoe je INSPIRE specificaties in de praktijk toepast en uitbreidt zodat zij voldoen aan de Europese vereisten en tegelijkertijd voorzien in de inhoudelijke, lokale of nationale behoeften.
 • 23 mei 2017 |
  Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.
 • 19 mei 2017 |
  Vanaf 23 november 2017 moeten INSPIRE dataproviders alle Annex I datasets én services beschikbaar stellen volgens de laatste INSPIRE data- en servicespecificaties. Onder Annex I vallen de referentiegegevens administratieve eenheden, adressen, beschermde gebieden, coördinaatsystemen, geografische namen, hydrografie, kadastrale percelen, rastersystemen en vervoersnetwerken. 
 • 19 mei 2017 |
  De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.
 • 12 mei 2017 |
  In mei is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie is er onder meer aandacht voor de opzet van het Informatiehuis Ruimte, het 60.000ste plan in Ruimtelijkeplannen.nl en wat het verplicht gebruik van de BGT betekent. Bekijk de nieuwsbrief

Pagina's