Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 18 december 2014 |
  Op 4 februari 2015, organiseert het Living Lab for the Internet of Everything een bijeenkomst bij de gemeente Den Haag. Wilt u meer weten over hoe sensor informatie kunt inzetten voor de leefomgeving in uw stad? Heeft u vragen over hoe u om moet gaan met ethische vraagstukken rondom monitoring van de openbare ruimte of wilt u meer weten over de vindbaarheid en standaardisatie van sensordata? Kom dan naar Den Haag en laat u inspireren!  
 • 17 december 2014 |
  Welke data vallen onder INSPIRE? Om deze vraag snel te beantwoorden, is een inspiredatagids gemaakt. Deze online datagids wijst u snel de weg naar de diverse viewservices en datasets die onder INSPIRE toegankelijk zijn gemaakt. Omdat veel INSPIRE data ook van toepassing kan zijn voor de Laan van de Leefomgeving, is een mapping gemaakt op de INSPIRE-data aan de hand van de informatiehuizen van de Laan van de Leefomgeving. Andere voorselecties zijn die op INSPIRE-thema en op dataprovider.
 • 17 december 2014 |
  Op 26 november organiseerde het Platform Linked Data een bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over het toepassen van Linked Data. Eén van de presentaties was: Hoe kom je van data naar linked data? Maarten Steen (TNO) presenteerde het antwoord in een stappenplan. In negen stappen ga je van data naar linked data. Aan de hand van een case met energie data maakte Maarten de stappen concreet. Het stappenplan en de gehouden presentatie zijn beschikbaar op de website van het Platform Linked Data Nederland
 • 17 december 2014 |
  Vandaag is een nieuwe versie, versie 1.4.1, van de ETF Validator voor INSPIRE view en downloadservices online beschikbaar gekomen. Versie 1.4.1 bevat bugfixes voor tests van Download Services WFS en ATOM en View Services. Verder is de nieuwe versie voorbereid op het online gebruik van de validator. Die online versie wordt ontwikkeld in het kader van het European Location Framework. 
 • 16 december 2014 |
  In juli 2014 is een tijdelijke werkafspraak "Zelfsnijdende geometrie" gepubliceerd. Aanleiding voor deze werkafspraak was dat BGT controle service soms ten onrechte bestanden met zeer kleine zelfdoorsnijdingen (<1mm) in de objectgeometrie goedkeurde. Deze problemen zijn inmiddels opgelost waardoor deze werkafspraak niet meer nodig is. De werkafspraak komt met ingang van 16 december 2014 te vervallen.

Pagina's