Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 24 maart 2015 |
  Het koppelen van data uit verschillende bronnen door middel van locatie-informatie schept ongekende mogelijkheden, maar steeds vaker wordt daarbij ook het privacydomein aangeraakt. Een oplossing is om de twee werelden bijeen te brengen door het scheppen van een dialoog. Geonovum heeft een witboek ‘Privacy op zijn plaats’ geschreven om een dialoog op gang te brengen. Komende tijd brengen wij de geo- en privacywereld op een operationeel niveau bijeenbrengen om te komen tot werkbare en regelconforme oplossingen die recht doen aan de technologische mogelijkheden die er zijn.
 • 18 maart 2015 |
  In de Wro digitaal van afgelopen november waren we op zoek naar versterking voor het RO-team bij Geonovum. Voor het beheer van de huidige standaarden enerzijds en de ontwikkeling naar nieuwe standaarden van digitale instrumenten anderzijds. Inmiddels zijn per 1 februari drie nieuwe collega’s begonnen en is het RO-team bij Geonovum samen met Monique van Scherpenzeel en Luc de Horde op volle sterkte!
 • 18 maart 2015 |
  De Wro Digitaal van maart gaat in op de ontwikkelingen rondom de implementatie van IMWE in Ruimtelijkeplannen.nl. Er is aandacht voor toepassen van de RO Standaarden 2012 en het gebruik van standaarden bij het bestemmingsplan conform de Crisis- herstelwet. Veel gestelde vragen bij de helpdesk en browserondersteuning komen ook aan de orde.
 • 10 maart 2015 |
  Afgelopen donderdag 5 maart faciliteerde Geonovum samen met KING een sessie over de Laan van de Leefomgeving op het door KING en VNG georganiseerde ‘Work in Progress’ congres. Lennert Goemans van de programmadirectie Eenvoudig Beter van IenM trapte af. Hij stimuleerde gemeenten om nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. ‘Zo voorkom je een chaos zoals die in 1967 ontstond toen in Zweden werd overgestapt naar het rechts rijden’.
 • 1 maart 2015 |
  Binnen de overheid zijn verschillende berichtenstandaarden in gebruik. Zo zijn er de sectorspecifieke standaarden zoals StUF, SuwiML, Digikoppeling en de Geo-standaarden die veelal eigen berichtspecificaties definiëren. Deze standaarden hebben eigen doelgroepen maar er is behoefte om deze standaarden voor het stelsel van basisregistraties beter met elkaar te laten werken.

Pagina's