Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is WaterML, een verzameling standaarden over het thema water in combinatie met metingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens over waterstanden, stromingen, en waterkwaliteit. Tot 16 februari ligt het Surface Hydrology Features Conceptual Model ter consultatie.
 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). Voor de uitwisseling van de LandInfra gegevens, werkt het OGC aan op GML gebaseerde uitwisselingsstandaarden. Een kandidaatversie van deze standaard ligt tot 3 maart 2017 in consultatie.
 • 19 januari 2017 |
  Donderdag 12 januari 2017 werd in Veendam bij het waterschap Hunze en Aa’s het regionaal initiatief om te komen tot het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) gepresenteerd. In de laatste drie maanden van 2016 hebben de Gemeente Stadskanaal, gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Groningen, met ondersteuning van Geonovum, Geon, Merkator en Rijksuniversiteit Groningen door de uitvoering van een proeftuin praktische ervaring opgedaan. De ervaringen zijn zodanig dat de partijen hebben besloten het GKG daadwerkelijk te realiseren.
 • 13 januari 2017 |
  Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk.
 • 12 januari 2017 |
  In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet om gegevens over de leefomgeving uit te wisselen. Eén van de opgaves die de lidstaten daarvoor oppakken is het doorvoeren van Europese standaarden. Deze standaarden zorgen ervoor dat gegevens van alle lidstaten technisch op dezelfde manier te bekijken en downloaden zijn. Daarnaast zorgen lidstaten er stapsgewijs voor dat de gegevens inhoudelijk en grensoverschrijdend op elkaar aansluiten.

Pagina's