Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 27 november 2015 |
  Op 12 november organiseerden King en Geonovum in Utrecht een bijeenkomst met zes inspirerende lezingen waarin oplossingen voor sociale vraagstukken met behulp van ruimtelijke informatie centraal stonden. Doel van de middag om de deelnemers te laten zien waar de kansen en mogelijkheden liggen voor het gebruik van geo-informatie bij uiteenlopende vraagstukken in het sociaal domein. Zo’n dertig deelnemers waren aanwezig tijdens de levendige bijeenkomst. In het verslag kunt u de gehouden presentaties nog eens inzien.
 • 27 november 2015 |
  De stabiliteit van de infrastructuur, (dreigende) dijkverschuivingen of de ontwikkeling van de blauwalg in plassen en meren? Om dat goed (en actueel) in kaart te brengen wordt steeds vaker gebruikgemaakt van drone- en satelliettoepassingen. Maar ook in het veiligheidsdomein rukken drones en satellieten op, bijvoorbeeld bij het opsporen van vermiste personen, het meten van schadelijke stoffen bij een brand of de openbare ordehandhaving bij grootschalige evenementen of demonstraties.
 • 25 november 2015 |
  Met deze nieuwsbrief Wro gaan we in op de effecten van de de Wet BGT op het ruimtelijk ordening domein: wat betekent de BGT voor het gebruik van bijvoorbeeld een ondergrond bij een op te stellen bestemmingsplan. Daarnaast informeren we u over de DUTO scan en de nieuwe functionaliteiten in Ruimtelijkeplannen.nl sinds de release van november. Dit en meer leest in de nieuwe Wro Digitaal.  
 • 24 november 2015 |
  Overheidsorganisaties verzamelen veel gegevens om hun dagelijks werk uit te kunnen voeren. Een deel van deze data is zonder bezwaar beschikbaar te stellen als open data. Organisaties willen dat ook wel, maar stuiten op het praktische probleem dat er eigenlijk geen plek is waar je de data voor hergebruik kunt neerzetten. Vanuit beveiligingsoogpunt is het openstellen van de eigen server voor het downloaden van bestanden niet te bespreken. En uit budgettaire overwegingen is het neerzetten en beheren van een eigen server voor dit doeleind vaak niet opportuun.
 • 16 november 2015 |
  Internet is een prachtig middel om digitale informatie op te delen. Die kracht van het web willen we ook graag benutten om geo-informatie beter toegankelijk te maken. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Om dat te ontdekken, is een testbed opgestart. In september dit jaar is er een call for tender uitgegaan waarin we bedrijven uitnodigen hun kennis en kunde in te zetten voor het beantwoorden van vier onderzoeksvragen. Op de aanbesteding hebben 11 partijen gereageerd. Vorige week zijn de opdrachten gegund.

Pagina's