Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 25 mei 2016 |
  Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn ‘Infrastructure for Spatial Information in the European Community’ (INSPIRE) van kracht. In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. INSPIRE draagt op deze manier bij aan betere informatievoorziening in grensoverschrijdende beleids- en dienstverleningsprocessen.
 • 20 mei 2016 |
  Gemeente Nijmegen laat burgers met relatief eenvoudige sensoren de luchtkwaliteit en geluidsoverlast rond hun huis meten. Wat levert de combinatie van betrokken burgers en innovatieve sensortechnologie voor de overheid op?
 • 20 mei 2016 |
  In mei is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Platform Linked Data Nederland. In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de werksessies over Smart Data Publiceren en Work in progress. Ook nodigen wij u in deze nieuwsbrief van harte uit voor het Linked Data symposium op 27 juni in Eindhoven. Alle deelnemers aan die bijeenkomst ontvangen dan gratis de nieuwe Platform publicatie: Parels van Linked Data toepassingen. Bekijk de nieuwsbrief
 • 18 mei 2016 |
  Op 27 juni organiseert het Platform Linked Data Nederland een symposium. Wij zijn dit jaar te gast in Eindhoven, waar later die week ook het European Data Forum plaatsvindt.   
 • 18 mei 2016 |
  Het Platfom Linked Data Nederland organiseert regelmatig een conceptual friday. Op vrijdag 3 juni staat het onderwerp Smart Dairy Farming daar centraal. Vanuit TNO zijn Jacco Spek en Jack Verhoosel actief in het Smart Dairy Farming project. Zij hebben daar het Stappenplan Linked Data toegepast en verder doorontwikkeld. Daarnaast lopen zij tegen een aantal issues aan rondom het omzetten van sensordata naar Linked Data (ze hebben nu al 300GB aan sensordata omgezet naar Linked Data).

Pagina's