Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 30 januari 2015 |
  Hoe kunnen Europese lidstaten optimaal profiteren van aardobservatie? Wat zou de Europese Unie kunnen doen om de potentie van aardobservatie voor haar lidstaten te verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden heeft de Europese Commissie op dit moment een online vragenlijst open staan. De vragenlijst staat open voor input tot 20 april 2015. U vindt meer informatie en de vragenlijst op de website van de Europese Commissie
 • 30 januari 2015 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Momenteel ligt de kandidaatversie van een nieuwe standaard, de 3D Portrayal Service Standard (3DPS), in openbare consultatie. Het OGC heeft het ontwikkelen van standaarden voor real-time 3D visualisatie overgelaten aan het Web3D consortium. In aanvulling daarop heeft het OGC 3DPS ontwikkeld: een service interface die op een interoperabele manier toegang biedt tot driedimensionale informatie op het web.
 • 28 januari 2015 |
  Vijf keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief De Geo-Standaard. In de januari 2015 editie is er onder meer aandacht voor het predicaat 'uitstekend beheerproces' voor Geonovum, nieuwe versies van standaarden, W3C en OGC werken samen aan integratie GIS en web en updates van Platform Linked Data Nederland, Living Lab Internet of Everything en 3D SIG. U kunt de nieuwsbrief online inzien.
 • 28 januari 2015 |
  Het Basisprogramma Standaardisatie brengt ieder jaar een schematisch overzicht uit met daarin de doorlooptijd van haar activiteiten: de roadmap standaardisatie.
 • 25 januari 2015 |
  Op 20 en 21 januari vond de werkconferentie plaats van Doorbraak 3D. Doel van de bijeenkomst was het definiëren van mijlpalen voor 3D ontwikkelingen. Een groep van 70 3D experts uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven kwam hiervoor samen. In subgroepen hebben zij gewerkt aan plannen van aanpak om de mijlpalen te realiseren. Het gaat om plannen van aanpak voor bijvoorbeeld 3D in wetgeving, standaarden, en ontsluiting van 3D informatie. Maar ook 3D voor sectoren als energie, stedenbouw, en gaming. Ook is er een plan van aanpak voor onderzoek en opleiding.

Pagina's