Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 mei 2015 |
  Verschillende overheidsorganisaties werken samen aan de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. 
 • 15 mei 2015 |
  Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) vormt de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. Het is een hulpmiddel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van de beheersystemen. Beheerder CROW heeft de onderdelen IMBOR-groen en IMBOR-wegen nagenoeg klaar. Voor de definitieve afronding, ontvangt CROW graag uw visie op het model. Tot 28 mei ligt het Informatiemodel daarom in consultatie. 
 • 13 mei 2015 |
  In de ochtend van 3 juni organiseren wij een kennissessie over Spatial Data Services. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die (INSPIRE)services maakt of anderszins betrokken is bij de implementatie van INSPIRE. In de kennissessie praten wij u bij op de huidige stand van zaken en actuele discussies rond de INSPIRE Spatial Data Services (SDS). We staan uitgebreid stil bij de regelgeving, de technische invoeringsdocumentatie en we geven voorbeelden van Spatial Data Services.
 • 13 mei 2015 |
  Op dinsdag 2 juni organiseert vakvereniging Provero een congres onder het motto: De Omgevingswet komt eraan! Geonovum en Kadaster zijn als beheerders van Ruimtelijkeplannen.nl en RO Standaarden samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook aanwezig op deze bijeenkomst. Het congres is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en wonen, informatievoorziening, leefbaarheid en natuurlijk de kansen die de Omgevingswet biedt.
 • 11 mei 2015 |
  Tussen oktober 2014 en januari 2015 heeft Geonovum, in samenwerking met Adviestalent, een verkennend onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een informatieplatform voor het Groninger aardbevingsgebied. Aanleiding was een aantal signalen vanuit de regio dat de informatievoorziening versnipperd is en vanuit de overheid niet samenhangend is geregeld. Naast interviews met enkele sleutelfiguren is een informatieanalyse en een media-analyse uitgevoerd.

Pagina's