Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 17 februari 2017 |
  Hoe staat het met de leegstand? Vanaf vandaag is dit online in te zien in de Landelijke Monitor Leegstand. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Geonovum, Kadaster en het CBS de leegstand in Nederland onderzocht. In het onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. De volledige leegstandsmonitor voor alle Nederlandse gemeenten is beschikbaar als interactief dashboard.
 • 15 februari 2017 |
  Tien jaar geleden werd de INSPIRE richtlijn van kracht. Dat vraagt om een bijzondere conferentie dit jaar. En die komt er ook! Met twee dagen vol workshops (4-5 september) in Kehl Duitsland en drie dagen (6-8 september) in Strasbourg Frankrijk met lezingen, thematische sessies, poster presentaties, een beurs en sociale events, belooft het een enerverend event te worden.
 • 10 februari 2017 |
  Een veilige openbare ruimte. Agressie beteugelen in onze uitgaansgebieden. Natuurlijk, we willen het allemaal. In de Eindhovense horecastraat, het Stratumseind, wordt uitgebreid geëxperimenteerd met en onderzoek gedaan naar factoren die de sfeer beïnvloeden. De straat is omgebouwd tot een ‘Living Lab’ en is vol gehangen met sensors die beweging, beeld, geluid, de aanwezigheid van mobiele telefoons en allerlei andere zaken rond deze locatie detecteren. De combinatie van datasets leidt tot waardevolle inzichten voor politie en openbare diensten.
 • 7 februari 2017 |
  De activiteiten die we in het kader van het Basisprogramma Standaardisatie uitvoeren, leggen we jaarlijks vast in overleg met onze Programmaraad.
 • 6 februari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van deze standaarden is OGC GeoPackage, een uitwisselformaat voor geo-informatie. Momenteel is van deze standaard een update in consultatie.

Pagina's