Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 17 oktober 2014 |
  Op 26 november gaan we weer van start met een nieuwe bijeenkomst van het Platform Linked Data Nederland. De bijeenkomst start met een introductie in Linked Data, zodat iedereen een vertrekpunt heeft om de verschillende sprekers de rest van de dag te kunnen volgen. Verder kunt u rekenen op een interessante combinatie van internationale sprekers (zoals Prof.dr. Sören Auer) en sprekers uit onze eigen community zoals Arjen Santema (Kadaster) over semantiek, Linda van den Brink (Geonovum) over de BGT als linked data en Dimitri van Hees (Freshheads) over zijn ervaringen met SPARQL.
 • 17 oktober 2014 |
  Op woensdag 15 oktober werd bij de gemeente Leiden een feestje gevierd: als één van de eerste gemeenten van Nederland en als eerste grote gemeente, heeft Leiden een complete BGT aangeleverd aan de Landelijke Voorziening van de BGT. Namens het SVB-BGT overhandigde Albert Tieken een speciale oorkonde aan wethouder Marleen Damen van Leiden.
 • 15 oktober 2014 |
  De Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 is gewijzigd. Met de publicatie in de Staatscourant op 13 oktober 2014, treedt de nieuwe versie van de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten, de STRI2012 versie 2.0, per 1 januari 2015 in werking. Deze standaard is onderdeel van de RO Standaarden 2012.
 • 30 september 2014 |
  In oktober start de BGT-keten met het certificeren van BGT-software. Deze certificering toont aan dat software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten. Dit geeft bronhouders meer zekerheid over de juiste werking van de software en helpt om technische risico’s zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren. Om te beginnen wordt software gecertificeerd voor initiële leveringen en correct leveren van mutaties aan de BGT-keten.
 • 30 september 2014 |
  Op woensdag 15 oktober organiseert de CEN/TC 287 Technische Commissie Geo-informatie een workshop met de titel Standardization and Cooperation = Technical Harmonisation. Internationale sprekers delen er best practices rond oplossingen in geo-standaardisatie. De focus ligt op technische aspecten van standaarden. Zie voor meer informatie het programma.

Pagina's