Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 18 april 2015 |
  Op donderdag 2 april werd bij Waternet in Amsterdam een drukbezochte bijeenkomst  gehouden van het Platform Linked Data Nederland. Bijdragen waren er onder meer van Anders Östman (Lantmäteriet/Novogit AB, Zweden), Linda van den Brink (Geonovum), Wouter Beek (VU Amsterdam), Matthijs Punter (TNO) en Bart van Leeuwen (Brandweer Amsterdam – Amstelland). Een korte terugblik op een aantal presentaties.
 • 18 april 2015 |
  Om te bepalen of Geo- en BOR applicaties voldoen aan de minimale eisen voor uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen Geo- en BOR-applicaties, is een toets ontwikkeld. Applicaties die deze toets met succes hebben doorlopen, worden onderaan deze pagina vermeld. Elke leverancier van een Geo- of BOR-applicatie kan een toets aanvragen bij Geonovum. Meer informatie over de toets vindt u in het onderwerp: BGT-IMGeo
 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.
 • 10 april 2015 |
  Op 16 juni organiseren de 3D Special Interest Group NL (3D SIG NL), het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Den Haag een kennissessie over 3D en de Omgevingswet. Tijdens de kennissessie gaan sprekers in op knelpunten in de huidige, overwegend 2D, benadering in het planvormingsproces en laten zij de potentie van 3D zien voor het plannen van de leefomgeving. Denk aan geluidsimulaties, maximale bouwhoogtes, schaduw- en zon-analyses, zicht analyses, luchtkwaliteitsbepaling enz.
 • 9 april 2015 |
  Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk, ontwikkelt de standaarden die daarvoor nodig zijn, en helpt de overheid geo-informatie beter te benutten. Eén van de manieren waarop zij dat doet is door open netwerken te organiseren rondom innovaties. Op dit moment zijn er drie van die open netwerken actief: Making Sense for Society; een Living Lab for the Internet of Everything, het Platform Linked Data Nederland en de 3D Special Interest Group met daaronder het initiatief 3D Doorbraak. Hoe kunnen deze innovaties de overheid van pas komen? Wat is daar voor nodig?

Pagina's