Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 25 juli 2014 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Twee OGC kandidaatstandaarden zijn momenteel in open consultatie. U kunt de conceptteksten van deze standaarden nu downloaden en commentaar indienen.
 • 17 juli 2014 |
  In november hebben we tijdens de PDOK klantendag wensen rondom het Nationaal georegister geïnventariseerd. In een vervolgstap willen wij deze wensen, met name rondom het zoeken in het Nationaal georegister en andere punten en ontwikkelingen graag met u nader bespreken. Bent u gebruiker van het Nationaal georegister en wilt u meedenken over de verdere ontwikkeling hiervan?  Meld u dan aan voor deze bijeenkomst op donderdagochtend 4 september in Amersfoort via info@geonovum.nl
 • 17 juli 2014 |
  De afgelopen jaren zijn verschillende deadlines gepasseerd die betrekking hebben op de ontsluiting van Annex I, II en III datasets middels view- en downloadservices. Het ging hier nog om de ontsluiting van datasets ‘as-is’. De komende INSPIRE deadlines in 2015, 2017 en 2020 zijn erop gericht om deze datasets geharmoniseerd naar het INSPIRE datamodel beschikbaar te stellen.
 • 17 juli 2014 |
  In het kader van de Europese richtlijn INSPIRE werken dataproviders aan de harmonisatie van hun datasets. Op dit moment worden INSPIRE datasets 'as is' ontsloten. Wat moet je doen met een 'as is' service zodra de geharmoniseerde dataset online is? Deze vraag is voorgelegd aan de Europese Commissie.
 • 17 juli 2014 |
  In maart 2014 heeft de projectgroep rond de verkenning over een overstap van het Nederlandse RD naar het internationale ETRS89, een positief advies uitgebracht ten aanzien van een overstap van RD naar ETRS89. Dit advies is hier samengevat.

Pagina's