Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 30 maart 2017 |
  Op 6 maart hebben de Nationale Politie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de recent gelanceerde PDOK Locatieserver. Voor het ontwikkelen daarvan was PDOK een samenwerking met de Politie aangegaan.
 • 30 maart 2017 |
  PDOK heeft bij de ‘Sharing and Reuse Awards’ van de Europese Commissie de 2e prijs gewonnen in de categorie ‘Nationaal’. Op 29 maart 2017 nam Dorus Kruse (productmanager van PDOK) in Lissabon de prijs in ontvangst.
 • 30 maart 2017 |
  In maart is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal.  In deze editie is er onder meer aandacht voor de update van de praktijkrichtlijnen voor het maken van geconsolideerde versies van plannen. Ook besteden we aandacht aan het gebruik van de pilotomgeving van ruimtelijkeplannen om problemen bij publicatie van plannen te voorkomen en vindt u een oproep voor deelname aan de gebruikersgroep. Bekijk deze nieuwsbrief online
 • 29 maart 2017 |
  Op 18 mei organiseert Provero haar congres: Verbind de leefomgeving. Geonovum verzorgt hierop een aantal workshops.
 • 28 maart 2017 |
  Via de helpdesk krijgen we met enige regelmaat vragen over hoe om te gaan met geconsolideerde versies van ruimtelijke plannen. De 'versie geconsolideerd' geeft inzicht in de actueel geldende situatie van een ruimtelijke plan. Bij een bestemmingsplan bestaat zo'n versie bijvoorbeeld uit een combinatie van een of meerdere bestemmingsplannen met herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Ook van een provinciale verordening of een structuurvisie kan een geconsolideerde versie worden gemaakt.

Pagina's