Basismodel geo-informatie (NEN3610)

 • 9 augustus 2016 |
  Sinds 1 juli heeft Geonovum één generieke validator in gebruik waarmee u kunt controleren of data of een service conform de geo-standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn. Voor het gebruik en de implementatie van de geo-standaarden in de praktijk heeft Geonovum conformiteitstoetsen ontwikkeld.
 • 9 juni 2016 |
  Met behulp van een validator kunt u controleren of data of een service conform de standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn.
 • 5 juni 2015 |
  Vier per jaar verschijnt de nieuwsbrief De Geo-Standaard. In de juni 2015 editie is er onder meer aandacht voor de Open Geo-dag van 2 september dit jaar, een verkenning naar de geodata infrastructuur voor geautomatiseerd rijden, onderzoek naar aanleiding van de publicatie over toegankelijkheid overheidsdata door Open State en veel meer... Je kunt de nieuwsbrief online inzien.
 • 25 januari 2015 |
  Om te bevorderen dat informatiemodellen uit het NEN 3610 stelsel, bijbehorende concepten en technische bestanden digitaal beter te vinden zijn, heeft Geonovum de eerste productieomgevingen ontsloten van een conceptenbibliotheek en een technisch register. Tot nu toe werd ieder afzonderlijk informatiemodel op een verschillende locatie en op een andere manier gepubliceerd.
 • 11 december 2014 |
  Forum Standaardisatie en Nationaal Beraad Digitale Overheid hebben het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ toegekend aan Geonovum, SIKB en CROW voor het beheer van hun standaarden die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan. 

Pagina's