Geography Markup Language (GML)

 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). Voor de uitwisseling van de LandInfra gegevens, werkt het OGC aan op GML gebaseerde uitwisselingsstandaarden. Een kandidaatversie van deze standaard ligt tot 3 maart 2017 in consultatie.
 • 9 augustus 2016 |
  Sinds 1 juli heeft Geonovum één generieke validator in gebruik waarmee u kunt controleren of data of een service conform de geo-standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn. Voor het gebruik en de implementatie van de geo-standaarden in de praktijk heeft Geonovum conformiteitstoetsen ontwikkeld.
 • 9 juni 2016 |
  Met behulp van een validator kunt u controleren of data of een service conform de standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn.
 • 15 maart 2012 |
  Er is een handreiking ‘Geometrie in model en GML’ beschikbaar. Deze handreiking beschrijft de toepassing van geometrie in informatiemodellering en de implementatie daarvan in GML. Het is daarmee een ondersteuning voor de toepassing van het basismodel geo-informatie (NEN3610) en GML.
 • 20 februari 2012 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) heeft versie 3.3 van de Geography Markup Language (GML) gepubliceerd. Deze versie is een uitbreiding op versie 3.2 (ISO 19136:2007). GML 3.3 is modulair opgezet zodat elke uitbreiding op zichzelf kan worden gebruikt in combinatie met GML 3.2.1.GML 3.3 is  backwards compatible en bevat een aantal door diverse gebruikersgroepen gevraagde uitbreidingen zoals:

Pagina's