Informatiemodellen

 • 21 april 2017 |
  Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt materiedeskundigen uit voor Grondwatermonitoring en Bodem- en grondonderzoek.
 • 23 maart 2017 |
  In geo-registraties leggen we de wereld zoals hij is vast in beschrijvingen die we digitaal kunnen raadplegen. Die registraties gebruikt de overheid om haar werk uit te voeren. Van het maken van beleid tot het handhaven van regels. Om geo-registraties te maken, actueel te houden en te bekijken, zijn afspraken nodig over hoe je de werkelijkheid vastlegt (informatiemodel), hoe je hierover informatie uitwisselt (berichtenmodel) en hoe je deze informatie visualiseert (presentatiemodel). In deze online presentatie nemen we je mee in hoe je de wereld digitaal vastlegt.  
 • 17 maart 2017 |
  De afgelopen jaren hebben de basisregistraties steeds meer vorm gekregen. Elke registratie levert op haar eigen manier authentieke, betrouwbare data aan de gebruikers. Maar hoe goed zijn de basisregistraties onderling afgestemd? Wat als twee registraties verschillende data opleveren? Arnoud de Boer (Geonovum) maakte deel uit van een brede werkgroep die een verkenning heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenhang en afstemming tussen basisregistraties te verbeteren. Zijn conclusie: “De eerste stappen kunnen we nu al zetten”.
 • 13 december 2016 |
  De BRO bestaat uit verschillende registratieobjecten. Voor elk registratieobject komt een gegevenscatalogus beschikbaar. De gegevenscatalogus geeft per registratieobject aan welke gegevens worden uitgewisseld met de BRO en bevat:
 • 11 november 2016 |
  De BAG wordt aangepast vanaf 2018. Behalve de wet en het besluit gaat het daarbij ook om de catalogus, waarin het informatiemodel en de objectafbakening worden opgenomen. Nu zijn de regels nog over veel documenten verspreid en daarbij zijn ze niet altijd even duidelijk. Een belangrijk doel is dat alle regels voortaan bij elkaar staan en dat de wettelijke definities nog meer als uitgangspunt worden genomen.

Pagina's