INSPIRE

In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Over het waarom van INSPIRE is een korte animatie gemaakt. Voor dataproviders is er een wiki Aan de slag met INSPIRE waarin u praktische informatie vindt over de implementatie van INSPIRE.

 • 4 maart 2017 |
  Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden voor de Omgevingswet? Ook wisselen we graag met je van gedachten over onze visie op de geo basis standaarden die we in Nederland toepassen.
 • 15 februari 2017 |
  Tien jaar geleden werd de INSPIRE richtlijn van kracht. Dat vraagt om een bijzondere conferentie dit jaar. En die komt er ook! Met twee dagen vol workshops (4-5 september) in Kehl Duitsland en drie dagen (6-8 september) in Strasbourg Frankrijk met lezingen, thematische sessies, poster presentaties, een beurs en sociale events, belooft het een enerverend event te worden.
 • 25 januari 2017 |
  Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, ontwikkelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een INSPIRE aanmerkingsregister. Dit register wordt openbaar en online toegankelijk.
 • 23 januari 2017 |
  Afgelopen zomer zijn de resultaten van de REFIT van INSPIRE gepubliceerd. REFIT is een Europees programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie. In de REFIT is geconcludeerd dat INSPIRE relevant is en dat er veel is bereikt, maar dat er ook nog weinig geharmoniseerde milieu data beschikbaar zijn. Eén van de aanbevelingen is om de INSPIRE uitvoeringsbepalingen voor de dataharmonisatie van Annex III data tegen het licht te houden. Onder Annex III vallen de milieu-inhoudelijke datasets.
 • 13 januari 2017 |
  Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk.

Pagina's