Metadata

 • 14 april 2016 |
  Als je aangeeft dat er data zijn over alle individuele bomen, zie je dan het bos nog? Dat is de vraag die het blog van Ine de Visser in GIS-Magazine over metadata oproept.
 • 13 april 2016 |
  Om te kunnen beoordelen of een dataset bruikbaar is, wil je graag een aantal dingen van die dataset weten. Dat geldt zowel voor mensen als voor computers. Met behulp van metadata maak je een dataset of dataservice beter vindbaar en herbruikbaar.
 • 5 juni 2015 |
  Vier per jaar verschijnt de nieuwsbrief De Geo-Standaard. In de juni 2015 editie is er onder meer aandacht voor de Open Geo-dag van 2 september dit jaar, een verkenning naar de geodata infrastructuur voor geautomatiseerd rijden, onderzoek naar aanleiding van de publicatie over toegankelijkheid overheidsdata door Open State en veel meer... Je kunt de nieuwsbrief online inzien.
 • 28 april 2015 |
  Vanaf 1 mei 2015 zijn er nieuwe versies van kracht voor de Nederlandse profielen voor WMS en WFS. De Nederlands profielen voor services kennen vereisten zoals het coördinaat referentie systeem, die niet voor INSPIRE gelden. Andersom zijn er INSPIRE vereisten die niet toepasbaar zijn op alle Nederlandse services. Om beter bij INSPIRE aan te sluiten zijn de Nederlandse profielen voor WMS en WFS hierop aangepast. Hierdoor kan een serviceprovider eenvoudiger aan zowel het Nederlands profiel als aan de INSPIRE eisen voldoen.
 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.

Pagina's