Uitwisselformaten

 • 20 januari 2017 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). Voor de uitwisseling van de LandInfra gegevens, werkt het OGC aan op GML gebaseerde uitwisselingsstandaarden. Een kandidaatversie van deze standaard ligt tot 3 maart 2017 in consultatie.
 • 9 oktober 2015 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Voor de OWS Context standaard, die ervoor zorgt dat je de status van een web client kunt delen met anderen, is nu een GeoJSON encoding ontwikkeld. Met deze GeoJSON encoding wil OGC de OWS Context standaard toegankelijker maken voor de groeiende groep van GeoJSON developers, en het integreren van RESTful en service-georiënteerde geo-databronnen vereenvoudigen.
 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.
 • 25 juli 2014 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Twee OGC kandidaatstandaarden zijn momenteel in open consultatie. U kunt de conceptteksten van deze standaarden nu downloaden en commentaar indienen.
 • 3 maart 2014 |
  Op 5 en 6 maart geven verschillende deelnemers van het Platform Linked Open Data een presentatie op de W3C/OGC workshop Linking Geospatial Data in Londen. Centraal op dit congres staan de vragen: Hoe kan geo-informatie het beste worden geïntegreerd met andere data op het web? En hoe kunnen we weten dat verschillende feiten in verschillende datasets over dezelfde plaats gaan? Deelnemers van het platform zijn goed vertegenwoordigd in de sprekerslijst.

Pagina's