Programmaraad

De programmaraad adviseert het bestuur over de inhoud en prioriteiten voor het basisprogramma en over onze andere werkzaamheden. Voor het basisprogramma treedt de programmaraad op als stuurgroep. Ook is de programmaraad aanspreekpunt voor klachten over het beheer van de standaarden door Geonovum.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van publieke organisaties in het geo-werkveld. Zij zijn de voornaamste belanghebbenden van Geonovum.

Voorzitter: Martin Salzmann | Kadaster
Leden:

  • Bob Papenhuijzen | Ministerie van BZK, Logius
  • Kees Kloet | Ministerie van EZ, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Janine Jongepier | Ministerie van BZK
  • Johan van Arragon | Provincie Zuid-Holland, namens provincies en Interprovinciaal Overleg
  • Marc van der Donck | Ministerie van Defensie, Dienst der Hydrografie
  • Claudia de Andrade | Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat
  • Ruud van Rossem | Ministerie van IenM
  • Tirza van Daalen | Geologische Dienst Nederland TNO
  • vacant | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De programmaraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar vindt aansluitend een netwerkbijeenkomst plaats met een bredere groep belanghebbenden.