BGT | IMGeo standaarden

De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De standaarden die bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo.

 • 20 februari 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. De tweede fase van de BGT transitie staat in het teken van optimalisatie van het bijhoudingsproces bij bronhouders en optimalisatie op basis van de behoefte van gebruikers. In dit kader neemt Geonovum samen met IenM en SVB-BGT het voortouw om de BGT|IMGeo standaarden verder te ontwikkelen. Dit voorjaar starten we met het werken aan een nieuwe versie van IMGeo.
 • 10 december 2016 |
  Voor een goed beheer van de openbare ruimte staat ‘areaal op orde’ centraal. Integraal beheer gaat een stap verder, en betekent dat de areaalgegevens van de verschillende vakdisciplines goed op elkaar zijn afgestemd. Voor dat doel is het IMBOR (het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) uitgebreid met gegevens voor rioleringsbeheer, aanvullend op de bestaande weg- en groenbeheergegevens. Versie 1.1 van het IMBOR is nu beschikbaar.
 • 29 september 2016 |
  Weten waar je als gemeente over beschikt, zodat je het geheel ook beter kunt beheren. Het gebruik van een beheersysteem openbare ruimte is voor gemeenten niet nieuw. Wel nieuw is dat die beheersystemen nu ook gaan werken aan de hand van een landelijke standaard: IMBOR. Weliswaar niet verplicht, maar de voordelen zijn zo groot dat gemeenten dom zouden zijn om het niet te gaan gebruiken.
 • 10 september 2016 |
  Onder het motto: Haal eruit wat erin zit, organiseerden de geo-basisregistraties, INSPIRE en PDOK op 6 september 2016 het geo-gebruikersfestival. Ruim 300 mensen bezochten deze bijeenkomst. Een groot deel van de presentaties is inmiddels online te bekijken.
 • 18 augustus 2016 |
  Op 6 september vindt het Geo Gebruikersfestival plaats. Deze dag vol presentaties, demonstraties en workshops staat geheel in het teken van het gebruik van overheidsdata en -voorzieningen. Het is een moment waarop overheidsorganisaties elkaar laten zien hoe zij de mogelijkheden benutten. Ook is er aandacht voor het aankaarten van issues en het oplossen daarvan. Onder meer tijdens de verschillende gebruikersoverleggen.

Pagina's