Ruimtelijke Ordening standaarden

 • 30 maart 2017 |
  In maart is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal.  In deze editie is er onder meer aandacht voor de update van de praktijkrichtlijnen voor het maken van geconsolideerde versies van plannen. Ook besteden we aandacht aan het gebruik van de pilotomgeving van ruimtelijkeplannen om problemen bij publicatie van plannen te voorkomen en vindt u een oproep voor deelname aan de gebruikersgroep. Bekijk deze nieuwsbrief online
 • 29 maart 2017 |
  Op 18 mei organiseert Provero haar congres: Verbind de leefomgeving. Geonovum verzorgt hierop een aantal workshops.
 • 28 maart 2017 |
  Via de helpdesk krijgen we met enige regelmaat vragen over hoe om te gaan met geconsolideerde versies van ruimtelijke plannen. De 'versie geconsolideerd' geeft inzicht in de actueel geldende situatie van een ruimtelijke plan. Bij een bestemmingsplan bestaat zo'n versie bijvoorbeeld uit een combinatie van een of meerdere bestemmingsplannen met herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Ook van een provinciale verordening of een structuurvisie kan een geconsolideerde versie worden gemaakt.
 • 4 maart 2017 |
  Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden voor de Omgevingswet? Ook wisselen we graag met je van gedachten over onze visie op de geo basis standaarden die we in Nederland toepassen.
 • 22 februari 2017 |
  Op 9 februari waren zo'n 80 mensen aanwezig bij de terugkoppelsessie naar aanleiding van de consultatie van de eerste versie van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaard wordt door Geonovum en KOOP ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Pagina's