Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn er voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen zoals op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) zijn in het leven geroepen als een noodmaatregel. Dit houdt in dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Of gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk daadwerkelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheid van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen is nog niet bekend. Dit zal blijken bij invoering van de Omgevingswet; vanaf dat moment kan de TAM onder voorwaarden worden gebruikt. Meer informatie over de TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

Decoratief
TAM dient als vangnet voor als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (deels) niet werkt of wanneer je als bronhouder niet aan kunt sluiten/werken met het DSO.

TAM-IMRO

TAM-IMRO staat voor “Tijdelijke Alternatieve Maatregel opstellen van Omgevingsdocumenten op basis van de IMRO2012 standaard”. Deze Tijdelijke Alternatieve Maatregel biedt de mogelijkheid om op basis van de RO Standaarden 2012 (waar IMRO onder valt) omgevingsdocumenten alsnog te kunnen ontsluiten in het DSO. Hiervoor zijn de volgende werkafspraken beschikbaar: 

Wat kan je met deze werkafspraak?

Met de werkafspraak wordt het mogelijk om na inwerkingtreden van de Omgevingswet met behulp van de RO Standaarden 2012 bovengenoemde omgevingsdocumenten te publiceren. TAM-IMRO is niet geschikt om Wro plannen te maken. Met de invoering van de Omgevingswet komt de Wro immers te vervallen en dus ook de mogelijkheid om nieuwe bestemmingsplannen en dergelijke te publiceren.

Het overgangsrecht op basis van de Omgevingswet blijft onverminderd van toepassing op Wro-instrumenten. Dit staat geheel los van de werkafspraak TAM-IMRO. Zie voor verdere toelichting de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Voor wie is het TAM-IMRO bedoeld?

Deze werkafspraak richt zich op gemeenten, provincies en het Rijk, inclusief de partijen die deze bronhouders hierbij ondersteunen omdat zij verantwoordelijk zijn voor urgente gebiedsontwikkeling of daar ondersteuning bij bieden.

decoratief

Software vereisten TAM-IMRO

Een omgevingsdocument kan na inwerkingtreden Omgevingswet als noodmaatregel met behulp van TAM-IMRO beschikbaar worden gemaakt met de huidige Wro-plansoftware. Het is dus niet nodig om de software hiervoor aan te passen. Omgevingsdocumenten via TAM-IMRO worden net als de huidige Wro bestemmingsplannen ontsloten in het DSO via de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte.

TAM-IMRO documenten moeten worden omgezet naar STOP-TPOD

Omgevingsdocumenten die zijn gemaakt met behulp van de werkafspraak TAM-IMRO zullen uiteindelijk door het bevoegd gezag zelf omgezet moeten worden in de STOP/TPOD standaard. Indien een bevoegd gezag tijdelijk van de noodmaatregel TAM-IMRO gebruik wil maken, zal er dus sprake zijn van extra werk voor het bevoegd gezag ten opzichte van de via het DSO geboden route.

Thumbnail van de TAM plaat versie 1.2 Download de illustratie voor de TAM omgevingsplan. Heeft u vragen? Stel ze aan de helpdesk RO Standaarden.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.