Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM)

De tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) zijn een tijdelijk vangnet voor overheden en uitvoeringsorganisaties. Ze voorkomen bijvoorbeeld dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven rond vergunningverlening stopt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het vangnet zorgt er ook voor dat dringende trajecten in gebiedsontwikkeling na de inwerkingtreding kunnen doorgaan. Vaak zal een TAM nadelen of beperkingen hebben. Dat is onvermijdelijk en logisch. De reden om toch te werken met TAM is dat ze uiteindelijk bijdragen aan het werken met de Omgevingswet.

Meer informatie over de TAM’s vind je op de website Aan de Slag met de Omgevingswet.

TAM-IMRO

Geonovum beheert de tijdelijke alternatieve maatregelen die worden aangeduid met TAM-IMRO voor zes type omgevingsdocumenten. Deze TAM's bieden overheden die dit nog niet kunnen doen met behulp van STOP/ TPOD de mogelijkheid om met TAM de omgevingsdocumenten alsnog te kunnen ontsluiten in het DSO. Deze TAM’s zijn voor het opstellen van omgevingsdocumenten op basis van de RO Standaarden 2012 (waar IMRO onder valt).

De volgende werkafspraken en andere documentatie zijn beschikbaar:  

Wat kan je met deze werkafspraak?

Met de werkafspraak wordt het mogelijk om sinds 1 januari 2024 met behulp van de RO Standaarden 2012 alleen voor bovengenoemde omgevingsdocumenten op een strikt voorgeschreven wijze te publiceren via Ruimtelijkeplannen.nl naar het Omgevingsloket. TAM-IMRO is niet geschikt om Wro plannen te maken. Met de invoering van de Omgevingswet is de Wro immers vervallen en daarmee  ook de mogelijkheid om nieuwe bestemmingsplannen en dergelijke te publiceren.  

Het overgangsrecht op basis van de Omgevingswet blijft onverminderd van toepassing op Wro-instrumenten.  

Voor wie is het TAM-IMRO bedoeld?

TAM-IMRO is voor gemeenten, provincies en het Rijk, inclusief de partijen die deze bronhouders hierbij ondersteunen omdat zij verantwoordelijk zijn voor urgente gebiedsontwikkeling of daar ondersteuning bij bieden.

decoratief

Software  

Deze omgevingsdocumenten worden technisch beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en vervolgens automatisch ontsloten in het Omgevingsloket, viewer Regels op de Kaart. Het omgevingsdocument moet juridisch voldoen aan de Omgevingswet.  

De omgevingsdocumenten op basis van TAM worden gemaakt en gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl met behulp van de Wro-plansoftware. Een van de vereisten is dat in de naam van het omgevingsdocument TAM is opgenomen, lees daarvoor bovenstaande werkafspraken.

TAM is tijdelijk

De TAM zijn bedoeld voor bevoegd gezagen die op 1 januari 2024 nog niet over alle onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikken. Met de TAM beschikken deze bevoegd gezagen over een terugvaloptie, om op die manier de (eigen) dienstverlening te continueren. Bij het bedenken, opstellen en ontwikkelen van de TAM is altijd uitgegaan van een tijdelijke inzet.

De TAM’s blijven tot maximaal 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet – dus tot en met 31 december 2024 – inzetbaar. Procedures die zijn gestart met TAM worden met behulp van TAM afgemaakt met TAM, mag nog na 1 januari 2025 worden afgemaakt op basis van de betreffende TAM. Naast het uitfaseren van de TAM, moet een aantal TAM-IMRO planvormen uiterlijk vóór 2032 worden omgezet naar STOP/TPOD. Dit vloeit voort uit de wetgeving ten aanzien van de overgangstermijnen. Het uiteindelijk omzetten is noodzakelijk om tot één digitale geconsolideerde regeling te komen. Het omzetten is alleen relevant voor de TAM Omgevingsplan en TAM Omgevingsverordening. Voor meer informatie zie website Aan de slag met de Omgevingswet.

Thumbnail van de TAM plaat versie 1.2 Download de illustratie voor de TAM omgevingsplan. Heeft u vragen? Stel ze aan de helpdesk RO Standaarden.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.